Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


น่าแปลกที่สังคมไทยทุกวันนี้กลับหันไปชื่นชมยินดี นิยมชมชอบพระภิกษุที่ก้าวเดินออกไปนอกเส้นทางของพระธรรมวินัยอย่างเปิดเผย โดยให้เหตุผลง่ายๆ ว่าเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักการและแนวทางคำสอนที่แน่นอนตายตัวไม่มีหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากคำสั่งสอนที่มีมาแต่โบราณกาลลงไปได้แม้แต่น้อย แม้ว่าจะมีควาพยายามที่จะแบ่งแยกพระพุทธศาสนาออกเป็นนิกายต่างๆ ให้เหมือนกับที่ศาสนาอื่นๆ ได้กระทำกันมาจนก่อให้เกิดสงครามทางศาสนามานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งกับศาสนาอื่นๆ หรือภายในศาสนาเดียวกัน จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

แต่ศาสนาพุทธแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกทำลายลงไปอย่างป่าเถื่อนในหลายประเทศ ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงมั่นคงที่จะเคารพนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไมใช่ด้วยวัตถุหรือรูปเคารพอื่นใดทั้งสิ้น หลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สั้น แต่ครอบคลุมถึงหลักแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ โดยปราศจากข้อโต้แย้งจากนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยซ้ำไป น่าละอายที่มีผู้คนจำนวนมากพากันหลงเชื่อในคำกล่าวที่บิดเบือนต่อหลักการอันเป็นหัวใจที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา กลับไปหลงเชื่ออย่างงมงายต่อเรื่องที่เป็นเหมือนความเพ้อฝัน มองเห็นการก่อสร้างอันใหญ่โตมโหฬารทางวัตถุนิยมอยู่เหนือกว่าการก่อสร้างความจริงของชีวิตให้ปรากฎขึ้นในจิตใจของตนเอง ซึ่งเป็นการดึงข้ออ้างทางกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาลากจูงพระพุทธศาสนาให้เลื่อนไหลไปสู่เส้นทางแห่งการเสื่อมสลายลงไปอย่างรวดเร็ว

หากเส้นทางเสื่อมของพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนพัวพันเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม ปัจจัยสำคัญในความพินาศนี้ย่อมจะเกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่ไร้การศึกษาหรือผู้คนที่มีการศึกษาแต่ไร้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุและผล ร่วมกับผู้คนที่พากันลุ่มหลงงมงายในความเชื่อทางศาสนาอย่างผิดๆ จำนวนหนึ่งที่เดินไปตามการลากจูงของบรรดากลุ่มนายทุนผู้ที่มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

วิธีการล้างสมองผู้คนด้วยวิธีการสะกดจิตแบบกลุ่มเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ เพียงแต่ต้องอาศัยผู้คนที่แต่เดิมมีจิตใจเอนเอียงไปโดยธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว อาจจะเพราะสถานการณ์ทางการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ การขาดความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ความเหลื่อมล้ำของประชาชน จากนั้นจึงอาศัยการชักชวน ปลุกระดมด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่างมากระตุ้นให้เกิดการคล้อยตามเป็นลูกโซ่ แล้วก็ถึงขั้นตอนของการสร้างสถานการณ์รุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อดำเนินนโยบายขั้นแตกหักกับฝ่ายปกครองจนก่อให้เกิดการบานปลายมากยิ่งขึ้นทุกขณะ 

กลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่แยแสสนใจแม้แต่น้อยว่าสงครามกลางเมืองระหว่างคนชาติเดียวกันจะก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้คนไปมากน้อยเพียงใด เนื่องจากพวกนี้จะได้รับประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทุกอย่างจบสิ้นลง ประเทศมหาอำนาจในโลกไม่ใช่ผลิตแต่เฉพาะอาวุธสังหารนานาชนิดออกไปจำหน่ายแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเท่านั้น แต่กลุ่มบริษัทเหล่านี้จะผลิตแม้แต่ยารักษาโรค สำลี ไปจนถึงผ้าพันแผลออกจำหน่ายควบคู่กันไปด้วย

สงคราม เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดจำนวนประชากรโลก
หลังจากที่มีการทดลองไวรัสชนิดต่างๆ ให้ปรากฏตัวออกมามากมายหลายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งแน่นอนว่าการทดลองอาวุธเชื้อโรคใหม่ๆ จำเป็นที่จะต้องกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดโดยประเทศนั้นจะต้องมีการบริการสาธารณสุขที่ต่ำมากๆ และทวีฟอาฟริกาก็เป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดสำหรับการทดลองอาวุธเชื้อโรคเหล่านี้ ทุกครั้งที่มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดออกมาจะมีคนในท้องถิ่นเสียชีวิตลงไปเหมือนใบไม้ร่วง ก่อนที่กลุ่มนายทุนจะเสนอตัวเข้ามาให้การช่วยเหลือมอบยาถอนพิษให้ภายหลังในรูปแบบของความช่วยเหลือจากต่างชาติ ด้วยวัคซีนต่อต้านไวรัสรูปแบบใหม่ซึ่งได้รับการผลิตจากบริษัทยักษ์ใหญ่ และการช่วยเหลือเหล่านี้จะต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปอย่างหลีกไม่พ้น

มูลเหตุสำคัญของสงครามก็คือ ความโลภของนายทุน
มูลเหตุสำคัญของสงครามก็คือ ความไม่รู้ของประชาชน
ขอสันติจงมีแด่ผู้ที่สิ้นลมหายใจ

ขอให้เชื่อมั่นไว้อย่างหนึ่งว่า ......
ศาสนาทุกศาสนาไม่อาจที่จะยืนหยัดอยู่เหนือกว่าหลักของความเป็นจริง 
ศาสนาพุทธยึดถือหลักของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาเป็นหลักสำคัญในคำสอน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัย สติ ปัญญา ในการพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้ง สัจธรรม 4 ประการของพระพุทเจ้า ชัดเจนและยืนหยัดเพื่อรอการพิสูจน์มานานหลายพันปีแล้วว่าเป็นจริงหรือไม่เกี่ยวกับ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค 

อย่ามัวแต่เพ้อฝันถึงแต่สวรรค์ชั้นฟ้ากันเลย 
เพียงแค่เอาตัวรอดจากกองไฟบนเมรุ ... ก็ทำไม่ได้เสียแล้ว

จงมีลมหายใจไว้สำหรับตัวเองต่อไปเถิด
อย่าให้ลมหายใจต้องหมดสิ้นไปเพราะคนอื่น