Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Info Post

ภาพประกอบบทความจากเว็บไซต์อะไรก็จำไม่ได้แล้วล่ะครับ ก็นี่มันปีลิงนี่ครับและพอดีผู้เขียนก็เกิดปีลิงซะด้วยก็เลยรักลิงเป็นพิเศษ เหตุผลที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ช้างน่ะคนไทยเราถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าลิงน่ะก็นับว่าเป็นพระเอกของคนไทยเหมือนกัน ไม่เชื่อไปถามพระรามดูซิ ว่าถ้าไม่มีลิงเผือกตัวขาวๆ แล้วจะเอาชนะยักษ์ยี่สิบหัวได้มั้ย?

ย่อหน้าข้างต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความหรอกครับ เขียนมันไปเรื่อยตามอารมณ์เท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นการกลบเกลื่อนความคิดต่างๆ ที่กำลังประทุขึ้นมาเท่านั้นเอง เพราะสันดานของผมมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของชาวบ้านมากเกินขอบเขตไปหน่อย แต่ก็เป็นเฉพาะเรื่องของความรู้สึกเท่านั้นนะครับ ไม่ได้หมายความถึงสอดแทรกเสนอหน้าเข้าไปเสือกกับเรื่องของชาวบ้านหรอกครับ ด้วยความที่มีเวลาว่างมากมายจึงชอบพินิจพิจารณาความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านทั่วๆ ไปว่ามีพฤติกรรมทางสังคมเช่นไร? และชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันอย่างไร? มีแนวคิดทางการเมืองการปกครองแบบไหน? มีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาครัฐและระบบราชการบ้านเรา 

ซึ่งก็ได้สรุปออกมาเกือบเด่นชัดในทุกเรื่อง ขอเน้นย้ำว่าข้อสรุปเหล่านี้เกิดจากการสังเกตและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความเป็นธรรมจริงๆ และคงไม่จำเป็นที่จะบอกย้ำบ่อยๆ ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิจารณาของตัวผมเองซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอดคล้องกับของผู้อื่นหรือขัดแย้งกับผู้อื่น ส่วนจะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่? อันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของแต่ละบุคคลครับ ดังที่เคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีใครเชื่อคำพูดของคนอื่น มากกว่าเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง"  (คงจะต้องยกเว้นเฉพาะกลุ่มบุคคลที่สมองกลวง พร้อมที่จะรับฟังทุกคำพูดของคนที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้เท่านั้น)
พื้นฐานทางสังคมที่คนเราต้องการมากที่สุดก็คือ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของผู้คน และนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในความเป็นจริง
ประชาชนส่วนมากต้องการความปลอดภัยและอยากให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของตน ซึ่งมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันในโลกของความเป็นจริง พิสูจน์ได้จาก จำนวนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่มีอยู่มากมาย กลับไม่ได้สร้างความอบอุ่นให้เพิ่มมากขึ้น มีแต่จะสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกับผู้คนมากเป็นทวีคูณ เพราะผู้คนส่วนมากเชื่อว่า เขาเหล่านั้นกำลังถือกฎหมายเข้ามาข่มเหงรังแกและควบคุมบงการวิถีชีวิตของประชาชนเสียมากกว่า

ระบบการสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทอย่างสูงในการโฆษณาชวนเชื่อและชี้นำประชาชน แทนที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ กลับกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง ที่อาศัยบทบาททางการเมืองสร้างผลประโยชน์ในทางธุรกิจของพวกตนควบคู่กันไป โดยไม่สนใจใยดีต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ระบบการศึกษากลับกลายเป็นเส้นทางธุรกิจในการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุน แทนที่จะสร้างประชากรที่มีความรู้ มีคุณภาพที่แท้จริงเพื่อพัฒนาประเทศ  กลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวที่รับรองคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาได้ในราคาถูกเพื่อใช้เป็นบันไดในการก้าวขึ้นสู่อำนาจนานับประการ และผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นหากไม่มีทุนทรัพย์ก็ปราศจากหนทางในการศึกษาโดยสิ้นเชิง เพราะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

ระบบอุปถัมภ์ในทุกวันนี้มีความมั่นคง ขยายตัวออกกว้างและเป็นที่นิยม  จนน่าวิตกว่ากำลังจะเข้าครอบงำความเป็นคนไปเสียแล้ว และมีทีท่าว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ขาดเสียมิได้ในสังคมไทย 

หากต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมก็ต้องคล้อยตามสังคม

แม้จะรู้ดีว่ามันผิดปกติวิสัยและขัดต่อหลักการของความจริง