Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ทุนนิยมรุกหนัก

ภาพข้างบนนี่ไม่ใชเทคนิคการทำกรอบภาพแบบใหม่นะครับ แต่เป็นภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ทั่วโลกที่ลงข่าวชาวตุรกีกลุ่มหนึ่งบุกถล่มสถานกงสุลกิติมศั...