Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแย่งอาชีพของคนแก่ที่นั่งเทียนเขียนนวนิยายรักโรแมนติกที่บางเรื่องอ่านแล้วต้องมองหากระโถนไปด้วยเพราะมันเกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียรขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก แต่ก็ยังมีผู้นำไปแสดงเป็นละครโทรทัศน์ซ้ำๆ ซากๆ ทำเอาชาวบ้านหลายคนทำตัวเป็นเหมือนคุณหนู หรือคุณชาย คุณหญิงในละครไปตามๆ กัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการชกต่อยกันระหว่างแม่บ้านกับพ่อบ้านที่กำลังเมา กับอีกบทบาทหนึ่งของสื่อสารมวลชนของบ้านเราก็คือการจัดรายการวาไรตี้ เกมส์โชว์ ที่นำเอาบรรดาดาราขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ( ข้อนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาวัด ในเมื่อผมก็ไม่ได้ชอบมันด้วยซักหน่อย แต่มันเป็นความคิดของคนเขียนข่าวเองคนเดียว)

ผมเคยเขียนถึงสื่อสารมวลชนบ้านเราหลายครั้งหลายหนแล้วว่า ในวันนี้อย่าไปหวังความเป็นกลางเสียให้ยาก เพราะกิจการโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม รวมไปถึงทีวีดิจิตอล สถานีวิทยุทุกระดับชั้น หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายเดือน รายปักษ์ รายปี หรือรายสะดวก(คือมีเงินหรือเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อก็ออกมาวางจำหน่ายทีนึง พอหมดเงินอุดหนุนก็หยุดกิจการ)  กิจการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอยู่และบริหารงานตามแบบไทยๆ ตลอดมา โดยมีการเลือกข้างอย่างชัดเจน และหากว่าเจ้าของกิจการนั้นเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งชัดเจนในนโยบายของกิจการนั้นๆ ว่าเลือกข้างอย่างชัดเจน การที่ผู้เสพจะได้รับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ นอกจากจะได้รับทราบเฉพาะข่าวสารที่กำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีความประสงค์เช่นไร?

บทบาทของสื่อสารมวลชนยังคงครอบคลุมไปถึงการสร้างความกดดันให้แก่ระบบบริหารราชการของภาครัฐ การสร้างความกดดันให้กับระบบงานยุติธรรมด้วยการนำเสนอข่าวในเชิงชี้นำ และบิดเบือนข้อเท็จจริงที่จะนำประชาชนไปสู่ความถูกต้อง แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญในการนำเสนอข่าวสารประเภทนี้ก็คือ "ผลประโยชน์ส่วนตน" เพียงสาเหตุเดียวเท่านั้น การทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการบริหารบ้านเมืองสามารถสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติไม่มากมายรุนแรงเท่ากับความร้าวฉานที่เกิดจากการนำเสนอของสื่อมวลชน เพราะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนในทุกระดับชั้นได้อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายจากปากสู่ปากต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

กระบวนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงเป็นแหล่งสำคัญในการแพร่กระจายข่าวสารออกไปสู่ประชาชนหมู่มาก การเข้าไปครอบงำระบบของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นมาจากรากฐานที่เป็นกลุ่มหัวคะแนนของนักการเมืองในระดับประเทศนี่เองที่วางกลไกในการควบคุมคะแนนเสียงของประชาชนไว้แล้วอย่างเป็นระบบ จากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นในจังหวัดหนึ่งๆ จึงสามารถพบความเชื่อมโยงของกลุ่มการเมืองเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการปกปิดแต่อย่างใด การผลักดันให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงก็เป็นนโยบายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ต้องการกุมอำนาจในการใช้จ่ายเงินบริหารราชการของจังหวัดไว้ในมือของตนและพวกพ้องแบบเบ็ดเสร็จ

เมื่อมีเวลาว่างๆ เคยนั่งเขียนรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมาจากการเลือกตั้งเอาไว้ทั้งหมด 76 จังหวัด และเชื่อแน่ว่าโอกาสผิดพลาดมีเพียงไม่ถึง 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น เนื่องจากผู้ที่เป็นตัวเต็งก็ย่อมเป็นคนในสังกัดของ ส.ส.ในพื้นที่นั้นๆ หรือไม่ก็เป็นคนในสังกัดของ "ผู้มีอิทธิพล" ในจังหวัดนั้นๆ (อย่ามาถามผมนะว่ารู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดของผม) ซึ่งเรื่องแบบนี้คนในจังหวัดไหนก็ย่อมเดาออกว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าราชการในจังหวัดของตน ไปถามเด็กประถมในจังหวัดนั้นๆ ก็ยังรู้เลย
ผมเคยพูดย้ำมาหลายหนแล้วว่า "ประชาธิปไตย" ไม่ใช่สิ่งที่คนในโลกใบนี้ต้องการ เพราะประชาธิปไตยเป็นเพียงความเพ้อฝันของคนยากจนที่มีอยู่มากมายบนโลก แต่คนรวยกลับแสวงหาผลประโยชน์ของพวกตนจากทรัพยากรของนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่องภายใต้คำว่า "ประชาธิปไตย"  
"ความยุติธรรม" ต่างหากเล่าที่ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกต้องการ

และก็จะไม่มีหวังที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างแน่นอน
หากยังหลงไหลกับคำว่า "ประชาธิปไตย" 
ที่วาดฝันให้โดยกลุ่มนายทุนของทุกประเทศบนโลก

ก็ยังคงยืนยันได้ว่าชื่อของบทความกับเนื้อหานั้นเป็นไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ใช่ชื่อของนวนิยายน้ำเน่าเรื่องใหม่ของนักเขียนแก่ๆ บางคนที่ยังวนเวียนอยู่กับอดีตของยุคเผด็จการ ที่มีรัฐบาลคอยชักใยให้ก้าวเดินตามผู้นำไปอย่างคนไม่ค่อยเต็มบาท

ก็ถ้าประชาชนในประเทศไม่มีความรู้ อ่านเขียนไม่ออก 
ผู้นำประเทศก็สบายใจได้ว่าจะอยู่ได้อีกนาน
ถ้าไม่โดนเพื่อนร่วมงานถีบตกเก้าอี้เสียเอง