Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ลมเพลมพัด ?

มองย้อนกลับไปเมื่อซัก 50 ปีที่ผ่านมาครอบครัวของผมจัดอยู่ในกลุ่มของประชาชนประเภทยากจน (ซึ่งก็ยังคงรักษาความจนนั้นไว้อย่างมั่นคงดุจดังเกลือ...