Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จบมั้ย ?

ผมไม่ต้องการย้อนกลับไปปหามูลเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นชนวนให้ทหารหมดทางเลี่ยง ที่จะต้องประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งน...

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว (นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม) ตามที่มีข่าวปรากฏชัดทั้งสื่...