Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
เส้นแบ่ง

ในยามที่บ้านเมืองร้อนระอุด้วยไฟการเมืองเช่นวันนี้ ประชาชนถูกแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ฝ่ายที่เป็นกลา...

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
ปัญหาที่สะสม

ตามความจริง ผมไม่เคยติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาหลายวันแล้ว เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโทรทัศน์ที่มีอยู่ในเมืองไทยนั่นน่ะ มันมีแต่เรื...