Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557


สำหรับผู้ที่เคยอ่านบทความของผมจากบล็อกนี้หรือบล็อกอื่่นๆ อาจจะนึกสงสัยว่าผมทำไมชอบเอาภาพลิงสามตัวมาลงบ่อยมาก แต่กรุณาสังเกตุความแตกต่างของรูปภาพด้วยนะครับว่าจะเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด แม้จะเป็นลิงสามตัวเหมือนกันก็ตามที ซึ่งแต่ละภาพสามารถสื่อความหมายออกมาได้ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม

ดังที่เคยกล่าวไว้ว่าภาพเก่าแกนี้มีทั้งความหมายในทางลัทธิเต๋า ทางพุทธศาสนา และทางโลก 

ซึ่งภาพข้างต้นนี้สื่อให้เห็นถึงความหมายในทางโลกอย่างชัดแจ้ง ว่าทุกวันนี้ การปิดหูไม่รับรู้ข่าวสารที่เป็นความจริงนั้นเนื่องมาจากอำนาจเงิน จึงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง รับรู้เฉพาะสิ่งที่ตนเองควรจะรู้จากการบอกเล่าของคนมีเงินมาให้ ยอมรับฟังเฉพาะเรื่องราวที่สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเท่านั้น ส่วนผลกระทบอื่นใดที่จะไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประเทศชาติหรือผู้อื่น ไม่อยู่ในความสนใจของคนเหล่านี้ และน่าสงสารประเทศไทยที่คนประเภทนี้มีอยู่มากมายเหลือเกินในบ้านเมืองของเราสำหรับช่วงเวลาวิกฤตินี้

นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนจำนวนมากที่ยังคงมัวเมาลุ่มหลงในลาภยศ สรรเสริญ ตำแหน่งหน้าที่ และผลประโยชน์ที่เคยได้รับมาก็ยังคงปิดตาไม่ยอมมองสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ว่าการกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ของพวกตนได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมของประเทศชาติไปมากน้อยเพียงใด ไม่ยอมลืมตาขึ้นมามองเห็นความพินาศล่มจมของระบบเศรษฐกิจ ความล่มสลายของระบบการบริหาร การปกครองประเทศแบบวันต่อวัน เพียงเพื่อมองหาช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ แต่เงาของเงินตราก็ยังคงปิดบังดวงตาของคนเหล่านี้อย่างมืดมิด

และอำนาจเงินยังสามารถปิดปากคนหลายๆ คนที่พยายามจะอ้าออกมาเปิดโปงความเลวร้ายที่เกิดขึ้น ความพยายามในการแสวงหาความยุติธรรมคืนมาให้กับสังคมถูกเงินตราไหลหลั่งออกมาเพื่อทับถมปกปิดความจริงเหล่านี้ มีการใช้ความพยายามติดสินบนอย่างเปิดเผยโดยนิติกรผู้ที่มีอาชีพทางกฎหมาย มีการใช้อำนาจทางการบริหารกลั่นแกล้ง ข่มขู่ คุกคาม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง คนบริสุทธิ์หลายคนหายสาบสูญไปจากแผ่นดินอย่างไร้วี่แวว

แต่นั่นเป็นพฤติกรรมของลิงสามตัวตามตำนานบอกเล่า คงไม่ได้หมายความถึงมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีจิตวิญญาณของความเป็นคน มีสติปัญญา สามารถแยกแยะออกได้ว่า "สิ่งใดคือความดี และสิ่งใดเป็นความชั่ว" ผู้คนในยุคนี้มีความรู้ความสามารถ มีวิจาณญาน ได้รับการศึกษามาพอเพียงที่จะเข้าใจได้ถึงความถูกต้องชอบธรรม เข้าใจได้ถึงกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ถูกบัญญัติออกมาใช้งาน เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคม

ประเทศไทยถูกก่อร่างสร้างตัวมานานนับพันปี ผ่านร้อนหนาวมามากมาย ผ่านการล่มสลายและเคยสูญเสียเอกราชมาแล้วหลายครั้ง และก็สามารถกอบกู้กลับคืนมาได้ทุกครั้ง

แต่ในยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศเรายังคงยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงท่ามกลางเหล่าประเทศมหาอำนาจที่ขยายขอบเขตสร้างอาณานิคมไว้ทั่วโลกและรอบบ้านเมืองของเรา แต่ประเทศไทยยังคงรักษาเอกราชไว้ได้แม้จะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนไปเพื่อแลกกับความเป็นไทยให้คงอยู่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย

นั่นหมายความว่าประเทศนี้จะต้องมีพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศนี้ตลอดไปเช่นกัน

ไม่มีไอ้อีหน้าไหนจะบังอาจมาเปลี่ยนแปลงได้