Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ผมไม่ต้องการย้อนกลับไปปหามูลเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นชนวนให้ทหารหมดทางเลี่ยง ที่จะต้องประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้เพื่อขจัดข้อขัดแย้งหรือปัญหาด้านข้อกฎหมายของบรรดานักกฎหมายทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นการ Set Zero ตามเจตนารมณ์ของท่านทักษิณ แต่บังเอิญเป็นการ  Set Zero ตามแนวทางของทหาร ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะทำให้ท่านและข้าทาสบริวารถึงกับชักดิ้นชักงอไปตามๆ กัน เพราะผิดวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เป็นที่แน่นอนว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ความเลวร้ายทั้งมวลที่ถูกเก็บงำซุกซ่อนไว้ก็จะถูกทหารขุดคุ้ยออกมาเพื่อทำการสะสางให้ถูกต้องในแนวทางที่ควรจะเป็นไป ทั้งนี้เริ่มต้นจากโครงการรับจำนำข้าวท่ี่ ทหารเดินหน้าหางบประมาณมาจ่ายให้กับชาวนาให้เสร็จสิ้นไม่ตกค้างอีกต่อไป และขั้นตอนต่อไปคือการลากคอนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดออกมาแสดงตนต่อสาธารณชนเพื่อการชดใช้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ไม่ให้พวกมันมีแผ่นดินที่จะยืนอีกต่อไป เพราะโครงการรับจำนำข้าวนี้มีโครงข่ายการทุจริตที่กว้างไกลและมีตัวบุคคลเข้ามามีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมากมาย และทุกๆ คนควรจะต้องถูกนำตัวมาประจานอย่างทั่วถึง

ปัญหาสำคัญที่สุดของทหารในระยะนี้ก็คือการกวาดล้างกลุ่มบุคคลที่มุ่งบ่อนทำลายประเทศชาติอย่างต่อเนื่องด้วยอำนาจเงิน ดังนั้นการกวาดล้างทำลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความเด็ดขาด ไม่ควรมีการต่อรองใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น มีนักการเมืองหลายคนที่เข้าข่ายกบฎอย่างชัดเจน ทั้งจากการกล่าวคำปราศรัย ชี้นำประชาชน ทั้งจากการกระทำที่เกิดขึ้น การใช้เงินจ้างวานผู้อื่นให้มากระทำความผิด การว่าจ้างคนต่างชาติให้มากล่าวร้ายต่อระบอบการปกครองของไทย ว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะพยายามกล่าวย้ำว่า ประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น (ส่วนเรื่องการใช้งินซื้อเสียงนั้นคือสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

ไม่น่าแปลกที่บรรดาพวกโลกสวยและโลกเสรีจอมปลอมอย่างสหรัฐอเมริกาจะออกมาต่อต้านการกระทำของทหาร เพราะพวกมันไม่รู้ว่าคะแนนเสียงที่มากมายท่วมท้นจากการเลือกตั้งได้มาด้วยวิธีการใด พวกมันไม่รู้ว่าผู้นำของบ้านเราและพวกพ้องโกงกินกันแบบตะกละตะกรามเพียงใด พวกนั้นไม่ได้รับรู้ถึงความเลวร้ายของกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่ากระทำเรื่องชั่วร้ายอย่างต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดอายุของรัฐบาล พวกนั้นไม่ได้รับรู้ถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารปกครองประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมา เพราะพวกนั้นก็มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ที่มีร่วมกันเท่านั้นเอง

การตีความในกฎหมายของประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหามาช้านาน บ่งบอกให้ทราบถึงความคลุมเครือในข้อกฎหมาย อันจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความในข้อกฎหมายเหล่านี้ให้ได้ข้อยุติอันเป็นที่สุด ซึ่งองค์กรอื่นๆ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ไม่ใช่รัฐบาลส่งไปให้คณะกรรมการกฎษฎีกาเป็นผู้ตีความ หรือให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคตนเป็นผู้ตีความ แล้วก็ยึดถือตามนั้น และปฏิเสธที่จะรับฟังผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หรือบางครั้งก็สติเสียไปชั่วขณะเมื่อยอมรับในคำตัดสินเป็นบางข้อ

ดังนั้นการไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นความผิดขั้นร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคการเมืองนั้นเสีย
เพื่อมิให้เกิดปัญหากับอำนาจที่ควรจะมีอยู่ของรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์

แต่เชื่อแน่ว่าผู้มีทรัพย์ย่อมไม่สิ้นหนทางในการต่อสู้เท่าที่ทรัพย์สินของตนจะอำนวยให้ เพราะทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาด้วยวิธีการที่ฉ้อฉล ย่อมจะถูกนำออกมาเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองอย่างไม่มีวันจบสิ้น

นอกเสียจากการทำลายทรัพย์สินเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

หรือด้วยการทำลายลมหายใจผู้มีทรัพย์ที่ชั่วร้ายนั้นเสีย
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง