Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Info Post

ตาม พระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522
มาตรา ๕   ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ได้แก่
(1) ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน ธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงไตรรงค์”

มาตรา ๕๔ ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว คนไทยทุกคนให้ความเคารพต่อธงชาติมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เสียด้วยซ้ำไป และถือว่าธงชาติเป็นสัญญลักษณ์ที่มีคุณค่าสูงสุดในการแสดงถึงความเป็นประเทศชาติของเรา ดังนั้น จึงไม่เคยมีคนไทยคนใดนำธงชาติมาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เหมาะสมและมีผลกระทบในทางจิตใจ  เช่นเดียวกับพระพุทธรูป

การที่มีคนไทยบางคนมากระทำย่ำยีต่อธงชาติไทยต่อหน้าต่อตา เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยที่ไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย จึงถือว่าเป็นความเสื่อมทรามต่ำช้าของบุคคลกลุ่มนั้นรวมไปถึงผู้พิทักษ์สันติราฎร์ที่ประสบเหตุการณ์ด้วยสายตาตนเองแล้วไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป

เช่น จากข่าวออนไลน์ข่าวหนึ่ง


ในวันที่ 16 ก.พ.2557 เมื่อเวลา 13.00 น. แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส.เชียงใหม่ ได้ไปตั้งเวที เพื่อเปิดปราศรัยในหัวข้อ "บอกรักเชียงใหม่ บอกรักประเทศไทย" หน้าวัดเจ็ดยอด ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ซึ่งเวทีได้สร้างเสร็จแล้ว และได้มีการประกาศเชิญชวนให้คนมาฟังในเย็นวันนี้ 

ทั้งนี้นายอภิชาติ อินสอน หรือดีเจอ้วน ได้ระดมคนเสื้อแดงได้ประมาณ 50 คน ไปที่เวที เมื่อมาถึงได้ตะโกนด่า ขณะที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก ทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ 50 คน ได้มาคุมสถานการณ์ โดยกันให้กลุ่ม กปปส.เชียงใหม่ที่มีประมาณ 30 คน ให้ไปอยู่ในวัดเจ็ดยอด 

ขณะเดียวกันกลุ่มคนเสื้อแดงได้ทยอยกันมาสมทบ และเข้าไปพังเวที กปปส.เชียงใหม่ พร้อมทั้งนำป้ายข้อความซึ่งระบุข้อความว่า "บอกรักเชียงใหม่ บอกรักประเทศไทย" ของกลุ่ม กปปส.เชียงใหม่ มาจุดไฟเผา 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนเสื้อแดงยังทำท่าจะเข้าไปทำร้ายกลุ่ม กปปส.เชียงใหม่ แต่ถูกตำรวจกันไว้ได้บางส่วน

เหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ 
การทำร้ายผู้คนที่มีความคิดเห็นต่างออกไปเป็นพฤติการณ์ของคนที่ไร้การศึกษา คนที่ไร้สติปัญญาในการพิจารณาเหตุผลหรือการควบคุมอารมณ์อันไม่ต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไป รวมไปถึงการทำลายสิ่งของของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย และทั้งสองกรณีเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย

แต่การใช้เท้าถีบทำลายเสาที่ประดับธงชาติไทย 
เป็นภาพที่ทำร้ายจิตใจคนไทยที่รักชาติอย่างรุนแรง 
ไม่่สมควรให้อภัยโดยเด็ดขาด

และคนประเภทนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไป

หากการกระทำของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการพิจารณาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง  รัฐบาลก็ควรจะออกมาประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษให้มีสิทธิเสรีภาพที่จะอยู่เหนือกฎหมาย เพื่อที่ประชาชนผู้รักชาติจะได้ออกมาดำเนินการลงโทษด้วยตนเองตามจารีตประเพณีแต่โบราณ