Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สังคมที่สับสน

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 นั้นมีประชาชนเพียงส่วนน้อยที่ร่วมรับรู้และยินดีกับความเปลี่ยนแปลงที่ "เชื่อว่า&qu...

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อดีตกับสังคมไทย

ทาส  หมายถึง บุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมือนสิ่งของของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการดำรงชีวิต และมีหน้าที่รับใช้ผู้อื่นโดยมิได้รับการตอบแทนจากเจ้าขอ...

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
แถลงการณ์นายกฯ

เมื่อเวลา 08.40 น.ของ 9 ธ.ค.56 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเเละรมว.กลาโหม เเถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ(สตช.)  แถลงการณ...

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
คน สังคม ธรรมะ

สังคมก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของคนหมู่มาก จากสังคมของครอบครัว ขยายตัวเข้าสู่สังคมของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ และสังคมโล...