Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556
เพื่อใคร ?

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ซึ่งผ่านกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 11...

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
แค่ 2.2 ล้านล้าน

  เมื่อเช้านี้ (1 เมษายน 2556) ไปเปิดเว็บบอร์ดประชาทอล์ค (http://www.prachatalk.com/webboard/) เจอบทความชื่อ หลังจากผ่าน พรบ. เงินกู้ 2.2...