Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Info Post

มาถึงวันนี้ยังขออาศัยภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตมาในลักษณะเดิมอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลบ้านเรายังคงมีนโยบายเช่นเดิมในเรื่องของการปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนในด้านข่าวสารที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่การดำเนินนโยบายต่างๆ ตามอารมณ์ไปแบบวันต่อวัน โดยอาศัยการเบี่ยงเบนประเด็น การเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากเรื่องหนึ่งเพื่อไปทำอีกเรื่องหนึ่ง และป้อนข่าวสารที่ถูกบิดเบือนแต่งเติมมาให้ประชาชนบางส่วนได้รับทราบผ่านทางกระบอกเสียงของรัฐ

รัฐบาลคงลืมไปว่าประเทศไทยมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ประชาชนบางส่วนสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ด้วยวิจารณญานของตนเองอย่างเสรี และมีสิทธิที่จะไม่เชื่อในข่าวสารของทางราชการ ที่ดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างคลุมเครือและมีจุดมุ่งหมายที่ไม่เกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวม แต่เป็นการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนบางประการ ซึ่งประชาชนส่วนมากก็ได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงไปแล้ว พิจารณาได้จากการแสดงตัวออกมาต่อต้านกันอย่างต่อเนื่องของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมไปทุกภาคส่วนของสังคมทุกระดับ

แต่ดูเหมือนรัฐบาลจะยังคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อปฏิกริยาของประชาชน แต่กลับพยายามปลุกเร้ามวลชนเสื้อแดงของตนออกมาชนกับฝ่ายต่อต้านแบบไม่ยอมถอย จะอาศัยความเป็นรัฐบาลของตนมาต่อสู้กับประชาชนหลากหลายอาชีพที่เพิ่มทวีมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปไม่อ่อนแรงลงเหมือนการชุมนุมครั้งก่อนๆ เป็นการดิ้นรนต่อสู้กับเสียงส่วนมากของประชาชนแบบไม่ลืมหูลืมตา และไม่รับฟังเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น เหมือนกับจะเป็นการยืนยันว่า ส.ส.เท่าที่มีอยู่ของพรรครัฐบาลนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง ชอบธรรมกว่ามติของประชาชนนับแสนที่ออกมาต่อต้านกันหลายต่อหลายกลุ่มซึ่งออกมาแสดงพลังกันอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำหลาก

ไฟการเมืองที่ลุกโหมเกิดขึ้นจากการกระทำของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายสุมฟืนเข้าใส่โดยปราศจากสามัญสำนึกและไม่ยอมรับในความจริงที่ว่าทำทุกอย่างลงไปเพื่ออดีตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้น  โดยไม่สนใจใยดีต่อมติของประชาชนทั้งแผ่นดินที่เคยนั่งอยู่อย่างเงียบเฉยมาก่อนนานแสนนาน

จนสุดที่จะอดกลั้นแล้วในวันนี้
และพร้อมที่จะปล่อยให้ไฟการเมืองลุกโหม
ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล
เพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมว่าควรเป็นเช่นไร?
และบทสุดท้ายของความไม่ชอบธรรมนั้นควรลงเอยอย่างไร?
และคนโกงนั้นควรจะมีจุดจบอย่างไร?ยน