Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Info Post


นิทานศรีธนญชัยมีมาแต่โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับต้นกำเนิด สมัยที่แต่ง และชื่อผู้แต่ง วรรณกรรมเรื่องนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเรื่องหนึ่งในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยตราบถึงปัจจุบัน ภาคกลางและภาคใต้รู้จักกันในชื่อ “ศรีธนญชัย” ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้จักกันในชื่อ “เชียงเมี่ยง” และมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบเสภา กาพย์ กลอน และรูปแบบร้อยแก้ว เรื่องราวที่ปรากฏนั้นมีมากมายหลายเวอร์ชั่น เมื่อมีการพิมพ์จำหน่ายออกมาเป็นระยะๆ ก็มักจะมีการดัดแปลงเนื้อหาไปบ้างทีละเล็กทีละน้อยตามสไตล์ของนักเขียน จนอาจจะผิดเพี้ยนไปจากของเดิมมากมาย และมีการแบ่งแยกออกเป็นตอนๆ หรือ ในแต่ละปัญหา ทั้งชนิดละเอียดยิบแบบทุกคำพูดหรือแบบเรื่องเล่าแบบตัดตอนสั้นๆ แต่เนื้อหาสำคัญจะมุ่งเน้นไปที่การใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของศรีธนญชัยที่ชิงความได้เปรียบโดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์สามัญของผู้คนทั่วไปและอาศัยไหวพริบที่ดีกว่าในการเป็นฝ่ายชนะในทุกปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งชัยชนะแบบศรีธนญชัย จึงไม่โปร่งใสในทางคุณธรรม จริยธรรม ไร้ทั้งจรรยาบรรณและมารยาททางสังคมโดยสิ้นเชิง จนกล่าวได้ว่าเป็นตลกร้ายของวรรณกรรมไทยเรื่องหนึ่ง

ผมมีความคิดว่าหากในการเมืองไทยมีศรีธนญชัยมาแอบแฝงตัวอยู่ด้วยเพียงคนเดียว สถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร?

คำตอบมีอยู่แล้ว

แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่าที่มีความเชื่อมั่นว่า มีคนประเภทศรีธนญชัยอยู่จริงในการเมืองบ้านเรา เพียงแต่ว่าไม่ใช่เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะคาดว่าน่าจะมีลูกหลานของศรีธนญชัยจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเมืองไทยที่เป็นนักการเมืองอยู่ในปัจจุบัน

และมีคนประเภทศรีธนญชัยอีกมากมายแทรกอยู่ทั่วไปในทุกวงการ

ไม่เว้นแม้แต่แวดวง ตุลาการ
ที่ควรจะมีแต่ความเที่ยงธรรม

สรุปแล้วคนประเภทศรีธนญชัยควรถูกกำหนดกรอบให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด
ไม่สมควรให้มีบทบาทในแวดวง การบริหาร การเมือง การปกครอง

เพราะประเทศไทยไม่ต้องการตลกร้าย