Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Info Post

วันนี้ยังคงมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งอันที่จริงร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดฉากนำขึ้นมาพิจารณาในวาระที่ 3 ตั้งแต่สามโมงเช้าเมื่อวานนี้ และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ทำการวิเคราะห์กลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยเหตุและผลแล้วว่า "กฏหมายฉบับนี้มีความสำคัญที่สุดในขณะนี้ และำสำคัญมากยิ่งกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนี้" บรรดาเรื่องราวที่เ็นอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนให้หยุดยั้งการดำเนินทั้งปวงลง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งแผ่นดิน ส่วนผู้ใดที่จะได้รับผลประโยชน์แอบแฝงแบบเต็มอิ่มจากกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องไปสนใจ และก็เป็นไปตามคาดที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระที่ 3 ไปด้วยคะแนนเสียง 310 ต่อ 0 

เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารปกครองประเทศนี้ของรัฐบาลในวันนี้  มิใช่เพื่อประเทศชาติและประชาชน แต่เป็นการบริหารปกครองประเทศเพื่อควบคุมกลไกการทำงานของรัฐในเฟืองทุกซี่ สายพานทุกเส้น ถนนทุกสายมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนของตนเองและพวกพ้องเท่านั้น รัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงบริหารงานแบบไร้สติ ขณะที่รัฐมนตรีบางท่านสามารถพูดจาเจื้อยแจ้วแบบไร้ความหมาย ไร้คำตอบที่ประชาชนต้องการเพราะตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ถนัดแต่การเป็น "แกนนำ" ในการชุมนุมประท้วง ขับไล่รัฐบาล เมื่อมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเสียเองจึงเหมือนกับการตีลังกายือยู่ใต้น้ำ มันทำอะไรไม่ถูกไปซะทุกเรื่องเพราะไม่ใช่งานที่ตนเองถนัดเอาซะเลย

ลิงสามตัวจากภาพข้างบนสื่อความหมายถึงการ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งเป็นภาพของประชาชนในยุคเผด็จการ ที่จะต้องไม่พูดเรื่องที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและสุขภาพของตนเอง ที่จะต้องรับฟังเฉพาะในเรื่องที่ท่านผู้นำพูดให้ฟังเท่านั้น และควรจะมองเห็นแต่ผลงานของท่านผู้นำอย่าไปมองเห็นรอยแผลที่กลางหลังหรือรอยแตกบนใบหน้า อันหมายถึงความเลวร้ายที่สมควรปิดบัง

ในวันนี้ระบบงานขององค์กรอิสระต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการถ่วงดุลย์อำนาจของรัฐบาลกำลังมีอาการผิดปกติในสายตาของประชาชนทั่วไป บ้างก็ซานเซเรรวนคล้ายจะเจ็บป่วย บางส่วนก็หลงๆ ลืมๆ กลับกลอกไปมาเหมือนแก่ชราจนเลอะเลือน บางส่วนก็จมหายเข้าไปในกองธนบัตรจนมองไม่เห็นหัวโผล่ขึ้นมาให้เห็น ทุกองค์กรกลับกลายเป็นเป้าหมายในการเข้ายึดครองอย่างเบ็ดเสร็จของฝ่ายการเมือง

หากไม่สามารถลบออกได้ ก็อาจจะมีการบ่อนทำลายองค์กรเหล่านี้ให้เกิดความเสื่อมเสียด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง เพื่อลบดุลย์ถ่วงชิ้นนี้ออกไปจากสารบบการเมือง

เพื่อให้ฝ่ายการเมืองสามารถจัดสรรระบอบการปกครองใหม่ โดยให้มีเฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่มีอำนาจในการบริหารประเทศ และมีอำนาจในการปกครองครอบคลุมฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้สามารถออกกฎหมายใดๆ ก็ตามที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อหนุนในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามความต้องการ และ ลดอำนาจของฝ่ายตุลาการลงมาให้ครอบคลุมเฉพาะประชาชนคนธรรมดาเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีทางการเมืองหรือคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองทั้งสิ้น อ้อ ในบางกรณีก็ต้องรวมไปถึงข้อยกเว้นให้กับบรรดาขี้ข้าม้าใช้และลิ่วล้อด้วยเช่นกัน


หากฝ่ายนิติบัญญัติยังคงอยู่ในสภาพนี้
อีกไม่นานประเทศเราก็คงตกอยู่ในภาวะล้มละลายโดยสิ้นเชิง
เพราะการออกกฎหมายแบบไร้สติ ไร้เหตุผล ตามอารมณ์ของผู้นำ

เพื่อให้ประเทศชาติเป็นของรัฐบาลโดยเบ็ดเสร็จ
เพื่อให้ตระกูลนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกสิบชั่วอายุคน
และกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศชาติจนกลายเป็นเพียงทรัพย์สินชนิดหนึ่ง
ทำให้สามารถเชือดเฉือนแบ่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทั่วถึง
รวมไปถึงขายคนไทยไปเป็นทาสให้เพิ่มเติม
ถ้าคนไทยบางคนยังคงมีลมหายใจหลงเหลืออยู่


ขอสาปแช่ง ... สำหรับไอ้พวกขี้ข้าไร้สติ
ขอสาปส่ง ... สำหรับไอ้พวกทาสรับใช้ไร้สมอง