Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Info Post

ไม้กระถางนี้มีคนเรียกว่าเกล็ดมังกร โดยพิจารณาจากลักษณะของใบ แต่เมื่อสืบค้นจากเว็บไซท์ต่างๆ ก็พบว่ามีไม้ที่ชื่อเกล็ดมังกรตามความเชื่อของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปมากมาย จนงุนงงและก็สรุปได้ในที่สุดว่า ช่าง..มัน อยากจะเรียกยังไงก็ตามใจของแต่ละคนดีกว่า แต่ที่เอามาลงให้ดูน่ะต้องการให้ดูเพียง 2 อย่าง คือ
1. กิ่งใหญ่สุดเพียงกิ่งเดียวที่กำลังตายแห้ง
2. ยอดอ่อนๆ ที่กำลังแตกใบเขียวชะอุ่ม

ตลอดเวลานานกว่า 7 ปี ไม้ต้นนี้ได้รับการดูแลทั้งน้ำ ปุ๋ย ดินที่สมบูรณ์ไม่ร่วนเกินไป ไม่แข็งกระด้าง ได้รับแสงแแดที่พอเหมาะ ไม่ร้อนเกินไปไม่ร่มเกินไป แต่ก็แห้งตายไปในที่สุด
อาจจะเพราะการขาดสมดุลย์โดยที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเพราะเหตุใด?

แต่ในขณะที่กิ่งใหญ่เพียงกิ่งเดียวกำลังแห้งตาย ที่ส่วนโคนกลับปรากฎว่ามีการแตกยอดใหม่ออกมาและมีทีท่าว่าจะเจริญเติบโตด้วยการผลิใบเขียวขจีออกมาให้เห็นชัดเจน

ในกระถางเดียวกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
ชีวิตเดิมเสื่อมสลายไปเพราะเหตุใด?
ชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ชีวิตบางชีวิตมีข้อจำกัดของอายุขัย กาลเวลาเป็นตัวหยุดยั้งชีวิตนั้น
และอาหารหรือตัวช่วยอื่นๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่นำพาชีวิตนั้นผ่านพ้นข้อจำกัดนี้
หากต้นไม้นี้มีอายุเพียง 7 ปี มันก็อาจจะเพราะข้อจำกัดนี้
เราคงไม่สามารถมุ่งหวังให้ต้นกล้วยน้ำว้าหลังบ้านมีอายุเกินกว่า 10 ปีได้
เพราะวงจรชีวิตของกล้วยนั้นหมดไปเมื่อได้ออกดอก ออกเครือ และถูกตัดผลิตผลออกไป ต้นกล้วยนั้นก็จะหมดคุณค่าต้องถูกตัดทิ้งไปเพื่อให้เกิดต้นใหม่

ไม้บางต้นมีอายุขัยมากกว่าที่คาดคิด หากมีชีวิตอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสม  แต่ในทางที่กลับกัน หากไม้ต้นนั้นต้องผจญกับสภาพที่ขัดสน อดอยาก ถูกเบียดบังอาหาร ถูกเหยียบย่ำ อายุขัยก็ย่อมถูกบั่นทอนให้ลดน้อยลงไปขึ้นอยู่กับความอดทนของต้นไม้นั้น

ยอดอ่อนๆ ของไม้ต้นเดิมหากยังคงมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ก็ย่อมเจริญเติบโตและงอกงามขึ้นมาเพื่อพบกับวาระสุดท้ายเฉกเช่นต้นเดิมของมัน นอกเสียจากว่ามันได้รับการดูแลรักษา เอาใจใส่ ให้ดีกว่าเดิม ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม

หรือนำมันออกไปเสียจากกระถางนั้น

ปล่อยให้มันได้เติบโตในวิถีชีวิตใหม่ๆ