Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ความหวังและตัณหา ?

 ภาพประกอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนหรอก ก็ไม่ได้เห็นว่ามันแปลกอะไรถ้าจะเอารูปหลานมาลงไว้ การที่จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับลมหายใจท...

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
อำนาจของประชาชน?

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังเช่นทุกวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดมาอย่างกระทันหัน เหมือนก...