Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555
สุนัขรับใช้

วันนี้นั่งทอดอารมณ์เล่นอยู่ก็มีเพื่อนโทรศัพท์เข้ามาหาไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ จากการพูดคุยทำให้รับรู้ว่าเพื่อนเรายังคงรับราชการทหารอยู่และก็เป็น...

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555
สุมไฟไว้อย่าให้มอด

สำหรับคนบางคนแล้วความสงบนิ่งของสถานการณ์บ้านเมืองดูจะไม่เป็นที่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก เพราะมีความคุ้นชินกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรายวันในบ้า...

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555
สังคมเสื่อมเพราะสถุล

สถุล มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า [สะถุน] ว. หยาบ, ตํ่าช้า, เลวทราม, (ใช้เป็นคำด่า), เช่น เลวสถุล, มักใช้เข้าคู่กับคำ ไพร...