Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
เมากาแฟ

ยอมรับกับตัวเองแล้วว่าเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งของสังคมที่มีวันที่ผลิต แต่ไม่ได้เขียนวันหมดอายุไว้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กั...