Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

สำหรับคนบางคนแล้วความสงบนิ่งของสถานการณ์บ้านเมืองดูจะไม่เป็นที่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก เพราะมีความคุ้นชินกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรายวันในบ้านเมือง เพื่อใช้เป็นที่ลับสมองประลองปัญญาในการวิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และลากจูงผู้คนเข้าไปสู่จุดที่ตนต้องการ มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนบางคนที่มีอำนาจในการชักจูงผู้คนให้คล้อยตาม ยินดีกับเสียงเรียกร้องให้ตนกลับมาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองเพื่ออุ้มชูประชาชนผู้ยากไร้ให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้(ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาของรัฐบาลในการนำของท่านผู้นั้น ประชาชนเหล่านี้ยังคงจมปลักอยู่กับความยากจน แต่กลับมีโชควาสนาได้เป็นหนี้สินเพิ่่มขึ้นเหมือนกับคนชั้นกลาง ด้วยความช่วยเหลือของนโยบายประชานิยมหลากหลายที่ประเคนให้โดยไม่ใยดีต่อสภาพความเป็นจริงทางสังคม)

การนำวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจนายทุนมาประยุกต์ใช้กับการเมืองได้ผลดีอย่างคาดไม่ถึง และไม่เคยมีนักการเมืองท่านใดเคยคาดคิดมาก่อน
เพราะอาศัยหลักการประชาธิปไตยที่ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน หนึ่งเสียงของผู้ยากไร้ในชนบทที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปกครองแม้แต่น้อย จึงมีสิทธิเท่าเทียมกับหนึ่งเสียงของผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการเมือง มีประสบการณ์ในการบริหารการปกครองมายาวนานกว่าค่อนชีวิต 
นี่คือวิถึทางของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างกระแสความนิยมให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งให้พุ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงจากกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิจารณญานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพียงแต่พิจารณาว่าตนเองจะได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการหรือไม่? เท่านั้นก็พอ และนายทุนก็ย่อมทำการวิเคราะห์สถานการณ์ สำรวจตลาดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าประเภทใด?

และในขณะเดียวกันบทบาทและพื้นฐานของนักการเมืองรุ่นเก่าในแต่ละพื้นที่ย่อมสามารถกำหนดทิศทางของคะแนนเสียงได้อย่างแน่นอน การกวาดต้อนบรรดา ส.ส.ของแต่ละพื้นที่เข้ามารวมไว้ในพรรคของตนจึงต้องอาศัยทั้งวาทะศิลป์ การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อความมั่นคงของคะแนนเสียงในทุกๆ เขต นี่คือแนวทางการดำเนินการทางการเมืองของนายทุนมืออาชีพ 


ในยามที่เพลี่ยงพล้ำตกเป็นรองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างแพะไว้รับบาปทุกชนิด ต้องหมั่นสร้างสถานการณ์ให้ร้อนระอุไว้ทุกขณะ สุมไฟใ้ห้ลุกฮือโหม อย่าปล่อยให้มอดดับเพราะตนเองอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีจากการเปิดโปงความจริงหลายๆ เรื่อง และในขณะที่เหล่าบริวารยังคงครองอำนาจในฐานะรัฐบาลก็จะต้องทำการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ให้เกื้อหนุนต่อการดำเนินการของฝ่ายตนทุกขั้นตอน

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ธุรกิจทุกอย่างของครอบครัวจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐานะทางการเงินให้เพียงพอต่อการใช้สอยทั้งทางลับและทางเปิดเผย โดยอาศัยอำนาจในการเป็นผู้บริหารประเทศ

สมองยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้เพื่อสนองต่อกิเลสที่ทับถมอยู่ท่วมท้น และด้วยไฟแห่งความโกรธที่ถูกขัดขวางกระบวนการกอบโกยผลประโยชน์จากแผ่นดินเกิด
ตัณหา ไม่มีวันดับสูญ หากยังมีลมหายใจคงจะต้องมุ่งมั่นแสวงหาทรัพย์สินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย 
ไม่ใช่เพื่อชาติ
ไม่ใช่เพื่อครอบครัว
ไม่ใช่เพื่อญาติมิตร
ไม่ใช่เพื่อบริวาร
ไม่ใช่เพื่อประชาชนผู้ยากไร้
...แต่เพื่อตัวกู