Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
โลกไร้สำนึก

เคยตั้งใจไว้แล้วว่าเมื่อมีโอกาสได้หันหลังหนีออกจากสังคมแล้ว จะไม่ใส่ใจกับเรื่องราวทุกอย่างของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เรื่องของวิ...

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554
นานายุติธรรม

เมื่อมีการกล่าวถึงความยุติธรรมย่อมหมายความว่าคำตอบที่ได้รับจะต้องตรงกับความต้องการของผู้รับฟัง หากคำตอบนั้นไม่ตรงกับที่ใจของผู้ฟังต้องการได...