Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มติ ครม.15 พ.ย.54

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมค...

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
น้ำกับแนวคิด

สถานการณ์น้ำในประเทศไทยไม่เคยอยู่ในความใส่ใจของรัฐบาลแม้แต่น้อยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนในต่างจังหวัดต่างก็ต้องเผชิญวิกฤติและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง...