บทความยอดนิยม

Archive for ตุลาคม 2011

จิตใจที่ท้อแท้

By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์

ในช่วงหนึ่งของการต่อสู้ดิ้นรนของเวียตนามใต้เพื่อหลีกหนีจากอุ้งมือของเวียตกง ความทารุณโหดร้ายปรากฎให้เห็นมากมายจากการนำเสนอของสื่อมวลชนอย่างเปิดเผย นัยว่าเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดเวียตกงก็ยาตราเข้าครอบครองเวียตนามใต้โดยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของลุงโฮ และแน่นอนว่างานนี้อเมริกันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปพร้อมๆ กับพันธมิตรมากหน้าหลายตา แม้แต่ไทยก็เช่นกัน ซึ่งช่วงเวลาหลายปีต่อมามีนักวิิเคราะห์ นักวิจัย รวมถึงนักคาดเดา พากันสรุปสาเหตุของความพ่ายแพ้ของชาติมหาอำนาจในงานนี้ไว้หลากหลายประเด็น แต่มาพบกับข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการในท้ายสุดว่า เกิดจากการคอรัปชั่นของของผู้บริหารประเทศนั่นเอง ทุกความคิดพากันลืมเลือนถึงความเป็นจริงที่ว่า เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นมาจากการแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจเพื่อกอบโกยทรัพยากรจากผืนแผ่นดินของผู้ถูกยึดครองกลับไปสู่ประเทศของตน และประเทศเล็กๆ เหล่านี้ต่างพากันต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิตในทุกวิถีทาง เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงเท่านั้นเอง แต่ท้ายที่สุดประเทศเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีด้วยข้อกล่าวาว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย

ภาพข้างบนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนถึงแม้แต่น้อย ... ขอยืนยัน แต่บทสรุปอาจจะเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน เพราะมันเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากทรัพยากรของประเทศ อย่างซ่อนเร้นในแนวทางปฏิบัติแต่เปิดเผยในผลที่ปรากฎ มันเป็นเรืื่องของระบอบทุนนิยมกับการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องหลักการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนยังคงมีความหวังอยู่ต่อไป แม้จะเดาได้่ว่ามันไม่เคยมีอยู่จริง

สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดเมื่อสามเดือนก่อนและยังคงท่วมอยู่ต่อไป ไม่ได้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลอีกต่อไปแล้วเพราะกำลังมุ่งหน้าในการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่วางไว้หลายแสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการอุ้มชูกลุ่มอุตสาหกรรมและนักธุรกิจ มากกว่าผลตอบแทนจากชาวนาหรือกลุ่มเกษตรกรไทย ขณะเดียวกันราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤติการณ์นี้ก็จะยังคงตรึงราคาสูงไว้อย่างแน่นอน ไม่ว่าน้ำจะลดลงหรือไม่เพราะนี่คือโอกาสของการสร้างกำไรทางธุรกิจ

รัฐบาลบ้านเราก็จะมีเพียงน้ำลายที่ไหลย้อยลงมาจากมุมปากเพื่อปลอบใจประชาชนด้วยคำพูดที่ลดเลี้ยวไร้สาระต่างๆ นาๆ ที่มีผู้ร่างไว้อย่างสวยหรู ในขณะที่เริ่มมาตรการแสวงหาผลประโยชน์จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่จัดเตรียมไว้เฉพาะกิจ นี่คือวิสัยทัศน์(หรือสันดานของ...) แล้วในวันหนึ่งประชาชนก็จะลืมเลือนเรื่องเหล่านี้ไปเอง ดังที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย ... มากครั้งจนไม่มีใครอยากจะไปจดจำ

น้ำท่วมปาก

By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์

สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศในวันนี้ ยังคงหนักหนาสาหัสสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนโดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเนิ่นนานเพียงใด หลายคนยังคงตั้งความหวังไว้ที่รัฐบาลว่าจะให้การช่วยเหลือเยียวยาในยามนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนมากหมดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไปแล้วก็คือ ความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดเฉพาะต่างจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่กระแสน้ำถาโถมเข้ามาใส่เป็นด่านแรก เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาและจนถึงทุกวันนี้บ้านเรือนของคนเหล่านั้นยังจมอยู่ใต้บาดาลเช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 ในขณะที่เกษตรกรน้ำตาท่วมใบหน้ากับความเสียหายภาคการเกษตรด้วยการนั่งมองต้นข้าวออกรวงใต้น้ำ ดูพึชผลการเกษตรสำลักน้ำตายอยู่ในพื้นที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาโดยปราศจากการเหลียวแลให้ความช่วยเหลือตามสมควรของรัฐบาล สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกลับเป็นการใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการกำหนดมาตรการคุ้มครองป้องกันเฉพาะเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าทุกการกระทำย่อมมีคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ขึ้นอยู่กับว่าคำอธิบายนั้นสมควรด้วยเหตุผลหรือไม่? 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับนักการเมืองใกล้ชิดหรือเป็นสิ่งเดียวกันมาจนแยกไม่ออกนานมากแล้ว มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อระบบทุนนิยมเริ่มคืบคลานเข้ามายึดครองระบอบการปกครอง ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสายตาและทัศนคติของนักการเมืองยุคทุนนิยม เนื่องจากนักการเมืองเหล่านี้ก้าวขาเดินมาจากกลุ่มนายทุน เพียงแต่ไม่ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะละเลิกวางมือจากธุรกิจโดยสิ้นเชิง และถ้าหากมีนักการเมืองท่านใดกล่าวแย้งในข้อนี้ นั่นแสดงว่าท่านกำลังดูถูกสติปัญญาของคนไทยหรือกำลังคืดเอาเองว่าคนไทยไร้สมองเสียแล้ว

 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว .... การตัดสินใจกระทำการใดๆ ของรัฐบาลทุกเรื่องจึงควรที่จะมองถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวม ไม่ใช่เพียงต้องการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเท่านั้น 

สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนและการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและสมควรที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลังอันสืบเนื่องมาจากความขาดแคลนและตกงานของประชาชนนับแสน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัย

 สิ่งหนึ่งของความชั่วร้ายที่ผุดขึ้นมาให้เห็นก็คือ ความเปราะบางของพื้นผิวจราจร ทั้ง สภาพถนน สะพาน ที่มีการสร้างหรือซ่อมแซม ไม่เว้นแต่ละเดือนในทุกพื้นที่ เมื่อถูกน้ำกัดเซาะก็เปิดเผยให้เห็นถึงรากเหง้าความเลวร้ายของระบบที่ถูกกัดเซาะหนักหนาสาหัสกว่าสภาพของถนนมากมายนักและมาเห็นผลในครั้งนี้เอง ทำให้ยืนยันได้ว่าการมอบอำนาจให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กลับเพิ่มพูนการโกงกินให้ขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางขึ้น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างรุนแรง ... นี่คือความผิดฐานบ่อนทำลายชาติอย่างแท้จริง

- Copyright © chanin1222 - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -