Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มรดกโลก

มรดกโลก (อังกฤษ: World Heritage Site; ฝรั่งเศส: Patrimoine Mondial) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร...

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
จุดหมายที่แตกต่าง

สิทธิของประชาชน ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเลือกสรรตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งประชาชนทุกคน...

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ภาพหายาก

คงจะไม่ใช่ภาพที่จะหาดูได้ง่ายๆ รายวันเหมือนภาพที่เห็นใในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หรือในนิตยสารต่างๆ ที่มักจะได้เห็นบรรดาศิลปิน ดารานักร้องพนมม...

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ราชอาณาจักร

ขึ้นต้นชื่อเรื่องธรรมดาแต่คงจะไม่ธรรมดาเพราะจากการให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครจากพรรคการเมืองหนึ่งที่ไปหาเสียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเปิดนโยบ...

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ทุนการเมืองภาค 2

ข้อมูลการรับบริจาคเงินของพรรคการเมือง ประจำเดือนเมษายน 2554 พรรคประชาธิปัตย์ • ครั้งที่ 12 ตามเลขที่หนังสือนำส่ง ปชป.54900779/2554 ลงวัน...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ทุนการเมือง

ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้น หากเป็นสมัยโบราณ(นับตั้งแต่หลัง 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมาก็พอแล้ว) การก่อตั้งพรรคการเมือง...