Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554


ในช่วงหนึ่งของการต่อสู้ดิ้นรนของเวียตนามใต้เพื่อหลีกหนีจากอุ้งมือของเวียตกง ความทารุณโหดร้ายปรากฎให้เห็นมากมายจากการนำเสนอของสื่อมวลชนอย่างเปิดเผย นัยว่าเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดเวียตกงก็ยาตราเข้าครอบครองเวียตนามใต้โดยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของลุงโฮ และแน่นอนว่างานนี้อเมริกันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปพร้อมๆ กับพันธมิตรมากหน้าหลายตา แม้แต่ไทยก็เช่นกัน ซึ่งช่วงเวลาหลายปีต่อมามีนักวิิเคราะห์ นักวิจัย รวมถึงนักคาดเดา พากันสรุปสาเหตุของความพ่ายแพ้ของชาติมหาอำนาจในงานนี้ไว้หลากหลายประเด็น แต่มาพบกับข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการในท้ายสุดว่า เกิดจากการคอรัปชั่นของของผู้บริหารประเทศนั่นเอง ทุกความคิดพากันลืมเลือนถึงความเป็นจริงที่ว่า เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นมาจากการแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจเพื่อกอบโกยทรัพยากรจากผืนแผ่นดินของผู้ถูกยึดครองกลับไปสู่ประเทศของตน และประเทศเล็กๆ เหล่านี้ต่างพากันต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิตในทุกวิถีทาง เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงเท่านั้นเอง แต่ท้ายที่สุดประเทศเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีด้วยข้อกล่าวาว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย

ภาพข้างบนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนถึงแม้แต่น้อย ... ขอยืนยัน แต่บทสรุปอาจจะเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน เพราะมันเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากทรัพยากรของประเทศ อย่างซ่อนเร้นในแนวทางปฏิบัติแต่เปิดเผยในผลที่ปรากฎ มันเป็นเรืื่องของระบอบทุนนิยมกับการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องหลักการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนยังคงมีความหวังอยู่ต่อไป แม้จะเดาได้่ว่ามันไม่เคยมีอยู่จริง

สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดเมื่อสามเดือนก่อนและยังคงท่วมอยู่ต่อไป ไม่ได้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลอีกต่อไปแล้วเพราะกำลังมุ่งหน้าในการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่วางไว้หลายแสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการอุ้มชูกลุ่มอุตสาหกรรมและนักธุรกิจ มากกว่าผลตอบแทนจากชาวนาหรือกลุ่มเกษตรกรไทย ขณะเดียวกันราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤติการณ์นี้ก็จะยังคงตรึงราคาสูงไว้อย่างแน่นอน ไม่ว่าน้ำจะลดลงหรือไม่เพราะนี่คือโอกาสของการสร้างกำไรทางธุรกิจ

รัฐบาลบ้านเราก็จะมีเพียงน้ำลายที่ไหลย้อยลงมาจากมุมปากเพื่อปลอบใจประชาชนด้วยคำพูดที่ลดเลี้ยวไร้สาระต่างๆ นาๆ ที่มีผู้ร่างไว้อย่างสวยหรู ในขณะที่เริ่มมาตรการแสวงหาผลประโยชน์จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่จัดเตรียมไว้เฉพาะกิจ นี่คือวิสัยทัศน์(หรือสันดานของ...) แล้วในวันหนึ่งประชาชนก็จะลืมเลือนเรื่องเหล่านี้ไปเอง ดังที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย ... มากครั้งจนไม่มีใครอยากจะไปจดจำ