Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันนี้ รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุดยังไม่ออกมาให้เห็นแม้ว่าสื่อมวลชนจะพยายามขุดคุ้ย กะเก็ง คาดการณ์ เดาใจนายกรัฐมนตรีหญิงไว้ในทุกแนวทาง(และก็จะตรงตามคาดในที่สุดเพราะดักทางไว้เกือบหมด) แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนในความเป็นจริงก็คือ ประชาชนคนไทยอย่าได้คาดหวังในตัวคณะรัฐมนตรีชุดนี้ให้มากนัก เนื่องจากว่า คำมั่นสัญญาทั้งมวลที่นักการเมืองมีให้ไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งเป็นเพียง "นโยบายในการใช้หาเสียง" เท่านั้น ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลแต่อย่างใด กรุณาแยกออกจากกันให้กระจ่างก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป(ซึ่งหลายคนคงเริ่มคิดได้ว่ามันสายเกินกว่าที่จะไปแก้ไขเสียแล้ว)


รัฐสภา สถาบันศักดิ์สิทธิ์ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย (?) ได้เปิดประตูต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดล่าสุดทั้ง 500 คนไว้เรียบร้อยแล้ว (โดยที่หลายคนยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติในการตรวจสอบถึงศักดิ์ศรีที่ได้รับมา) นั่นหมายความว่าประชาชนทั้งแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในการเลือกสรร คัดกรองตัวบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารปกครองบ้านเมืองแทนตัวท่านด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมและเชื่อมั่นว่าตนคิดถูกต้องดีที่สุดในครั้งนี้ นั่นหมายความถึง ส.ส.จำนวนเพียง 375 คนเท่านั้นเอง เพราะอีก 125 คนนั้นได้มาจากการคัดสรรของพรรคการเมืองเอง(หรือผู้มีอำนาจ ?) หากจะกล่าวอ้างว่าเพราะคะแนนเสียงที่พรรคได้มานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งจริง แต่หลายคนในระบบบัญชีรายชื่อนั่นถ้าจะลงสมัครระบบเขตก็คงสอบตกตั้งแต่ส่งชื่อแล้ว ดังนั้น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจึงเป็นผู้ที่ก้าวเดินเข้ามาด้วยวิถีทางทางการเมืองและบทบัญญัติของกฎหมาย(ที่มาจากเสียงของนักการเมืองเท่านั้น) ไม่ใช่่ผู้ที่เข้ามาด้วยเสียงเรียกร้องของประชาชนอย่างแท้จริง

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้เลยว่า ครม.ชุดใหม่จะต้องประกอบไปด้วย

  1. บุคคลซึ่งมาจากกลุ่มนายทุนทางธุรกิจหลากหลายประเภทที่ให้การสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
  2. บุคคลซึ่งเคยทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในบริษัท ห้างร้านเอกชนหรือประกอบธุรกิจของกลุ่มการเมืองในเครือข่ายของนายทุนในสังกัดพรรคการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
  3. ลูกหลานเครือญาติของนักการเมืองรุ่นอาวุโสที่กำลังเริ่มขบวนการถ่ายเทอำนาจลงไปในระบบการเมืองสืบทอดผูกขาดรุ่นสู่รุ่น
  4. บุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างตามคำสั่งโดยไม่บิดพริ้ว (ยักยอกเงินตามน้ำพองามโดยไม่เสียหายต่องานที่มอบหมาย )มีความสามารถในการประจบสอพลอผู้มีทรัพย์ และไม่เคยรู้จักคำว่า "ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" (นอกจากที่เคยอ่านในรัฐธรรมนูญ)
  5. บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์จริงใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง (บุคคลในข้อนี้ มีไว้เพื่อรักษาหน้าตาของ ครม.เท่านั้นและส่วนมากจะถูกเปลี่ยนออกไปในไม่ช้า หรืออาจจะถูกเปลี่ยนร่างให้เป็นแพะในโอกาสอันควร)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยบันทึกความเสื่อมของบ้านเมืองไว้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก เสนาบดี ข้าราชบริพารและขุนนาง ซึ่งได้รับมอบหมายพระราชอำนาจให้จัดการทรัพย์สินของแผ่นดินและดูแลทุกข์สุขของราษฎร กลับใช้อำนาจเหล่านั้นในทางมิชอบด้วยการเบียดบังผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตน ข่มเหงรังแกขูดรีดราษฎร สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมหญ้า อันเป็นเหตุให้เกิดกลียุค เป็นที่ชอบใจแก่ประเทศเพื่อนบ้านยิ่งนักเพราะสามารถยกทัพมารุกรานได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากประชาชนแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า ขาดความสามัคคี

ย่อหน้าสุดท้ายนี่ไม่แน่ใจว่าเคยอ่านที่ไหน ? หรือจะฝันเห็นไปเองก็ไม่รู้ ?
เพระาสมัยโบราณนั่น ไม่มีนักการเมือง