Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สถานการณ์บ้านเมืองภายหลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งแล้ว มีคละเคล้ากันไปในหลากหลายอารมณ์ บางส่วนเริงร่ายินดีกับชัยชนะเหมือนกับได้ของเล่นชิ้นโปรดที่หลุดมือตกน้ำไปกลับคืนมาอีกครั้ง บางส่วนสุดซึมกับความพายแพ้อย่างไม่คาดคิด บางส่วนยังคงนั่งมึนงงอยู่กับเก้าอี้ในบ้านเพราะได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็น ส.ส.โดยที่ไม่เคยหวังไว้เกินครึ่งซักหน บางส่วนก็เข้าไปเป็นท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นำพรรคเมตตาบรรจุชื่อไว้ในลำดับต้นๆ ของ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ด้วยความรักใคร่เป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็อาจเป็นด้วยผลงานที่ได้อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจชื่อเสียงของตนรวมถึงของวงศ์ตระกูลในการทำงานอย่างถวายหัวไม่เลือกว่าจะเป็นงานอะไรทั้งสิ้น


ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งใหม่นี้ ผลสรุปก็คงเป็นดังเช่นทุกรัฐบาลที่ผ่านมา นั่นคือ ประชาชนยังคงอุดมไปด้วยความหวังและการตั้งตารอคอยความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของความเป็นไปในบ้านเมือง ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบผู้ต่ำต้อยกว่า แม้กระทั่งจากรัฐบาลเอง แต่ประชาชนก็ต้องการเพียงดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาหารเพียงพอในการบริโภค มีเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการใช้สอยเท่าที่จำเป็น และจุดหมายของความต้องการทั้งหมดสรุปได้เพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อหมดหวังจากการทำงานของรัฐบาลมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 สิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังของประชาชนก็คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการระบุไว้อย่างขัดเจนในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันหลังจากที่ถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของนักการเมืองที่เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารปกครองบ้านเมือง นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ ฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติ จำนวน 309 มาตรา โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรา ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เมื่อต้นปี 2554 นี้เอง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรอิสระถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงความเป็นอิสระ ว่าปลอดจากการแทรกแซงจริงหรือไม่ ? และคำตอบก็คือ ทุกองค์กรถูกแทรกแซงอย่างแน่นอน บางองค์กรก็ชัดเจนเปิดเผย บางองค์กรก็ถูกเปิดโปงอย่างลับๆ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการสรรหานั้นเปิดช่องทางให้มีการแทรกแซงตั้งแต่เริ่มต้นเสียแล้ว และทั้งหมดก็อยู่ในอำนาจเด็ดขาดของฝ่ายการเมือง

เนื่องจากการทำงานขององค์กรอิสระนั้นมีผลกระทบต่อสถานะของนักการเมืองอาชีพ การทำงานขององค์กรจึงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ให้ร้าย กล่าวโทษ การปล่อยข่าวลวง การจ้องจับผิดการทำงานในทุกเรื่อง และการถูกฟ้องร้องในคดีความจนนับครั้งไม่ถ้วน สิ่งเหล่านี้บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาประชาชนลงไปทีละน้อย นั่นคือเจตนารมณ์ของนักการเมืองที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ไม่ต้องการถูกตรวจสอบหรือจับผิดในพฤติกรรมของตน

ดังนั้น องค์กรอิสระ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันคุ้มครองป้องกันและกำกับดูแลให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวประชาชนเองจะต้องมีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญานของตนในการสำรวจพฤติกรรมของนักการเมืองและการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด มีความสนใจในงบประมาณทุกบาทที่ถูกนำไปใช้จ่ายในทุกโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา ใส่ใจในรายละเอียดทุกความสัมพันธ์ระหว่าง นักการเมือง ข้าราชการชั้นสูงและ นักธุรกิจระดับชาติ นั่นจึงจะเป็นวิธีการที่่ถูกต้อง ที่สมควรจะทำ เพื่อรักษาสิทธิในความเป็นเจ้าของประเทศที่สมบูรณ์