Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

          วันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยอยากพูดถึง นั่นคือการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0014/ผ 160 ลง 8 มีนาคม 2554 (ญัตติทั้ง 2 เรื่อง นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ กับคณะจำนวน 119 คน เป็นผู้เสนอ)


          ไม่เคยตั้งใจไว้แม้แต่นิดเดียวว่าจะเปิดโทรทัศน์ดูการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด ปีไหนๆ เพราะคุ้นเคยกับบรรยากาศในการประชุมที่เปรียบเสมือนการทำสงครามเพื่อช่วงชิงและยึดครองดินแดนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากระทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน โดยการกล่าวให้ร้ายต่อผู้อื่น(ซึ่งในกรณีนี้แม้ตนเองจะเคยกระทำความผิดเช่นนั้นมาก่อนในอดีต ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องไปกล่าวถึง) แต่ที่รู้ที่เห็นก็หลุดออกมาจากการนำเสนอข่าวสารประจำวันของสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ซึ่งประจานให้ประชาชนได้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางศีลธรรมของนักการเมือง(ซึ่งคือผู้แทนของประชาชน) อย่างชัดเจน เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ควรจะระบุไว้ด้วยว่าอายุต่ำกว่า 20 ไม่ควรรับชมตามลำพังโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเป็นการบ่มเพาะนิสัยหยาบคาย ไร้การศึกษา ให้กับเยาวชนและประชาชนที่ด้อยการศึกษา ด้วยภาพลักษณ์ของนักเลงอันธพาล ผู้มีอิทธิพล อย่างสมบูรณ์แบบของนักการเมืองบางท่านที่แสดงออกมาในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย และโอหังในศักดิ์ศรีของผู้แทนราษฎร

          การเข้ามานั่งมีส่วนร่วมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนหนึ่งให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการกระทำกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเข้ามาเป็นซีกของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายค้านซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลก็ตาม แต่ทุกเรื่องที่กระทำควรจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่า "เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน"


          แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับรู้ ได้ยินได้เห็นกับสายตา กลับสร้างความอับอายให้กับสามัญสำนึกและต้องรู้สึกเสียใจกับประเทศชาติที่ยังคงต้องย่ำเดินอยู่กับภาพลักษณ์ซึ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้นในสภาอันทรงเกียรติของบ้านเมือง