Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องราวที่เบี่ยงเบนไปในแนวทางสร้างสรรค์น่าใส่ใจซักเท่าไหร่ แต่มีแนวโน้มคล้อยเอนไปในแ...

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

เปิดหนังสือพิมพ์อ่านตามปกติในวันนี้(20มิ.ย.53)แล้วก็พบข้อความบางส่วนจากลิงค์ของ http://www.komchadluek.net/detail/20100620/63539/ทักษิณทวิตอ...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

               เคยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยครั้ง เมื่อประสบกับข้อขัดข้องหมองใจในเรื่องความลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติของข้าราชการ ซึ่งแสดงให...

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

การเดินทางของทุกวันไม่มีจุดหมาย แต่ส่วนมากจะมุ่งย้อนกลับไปหาอดีตเพื่อค้นหาคำตอบให้กับสังคมยุคปัจจุบัน ชักชวนให้คนไทยรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ก่อร...

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

ระยะนี้เป็นช่วงเวลาของการเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายและก็มีอยู่มากมายในโลกที่ไม่ต้องใช้ปากให้มากความทั้งด้านวิทยาศาสต...

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

ความหงุดหงิดในอารมณ์มีจุดกำเนิดได้จากหลายเหตุผล บางครั้งเกิดมาจากสถานการณ์บ้านเมือง จนต้องหันมมาเปิดโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีทั้งมวล(ที่มีอยู่นั...

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

อาทิตย์หน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในละแวกใกล้เคียง เสียงรถโฆษณาหาเสียงได้ยินอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น นโยบายที่ใช้็เลียนแบบมาจากเวที...

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553
no image

รูปแบบของบล็อคถูกปรับปรุงเพิ่มสาระด้านข่าวสารให้มากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย(แต่อาจจะมากไปสำหรับบางคน) ก็มีคำแนะนำอีกว่าควรอ่านไม่เกินวันละหนึ่งค...