บทความยอดนิยม

Archive for เมษายน 2010

By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
วันนี้อะไรต่อมิอะไรในบ้านเมืองก็ยังคงเคว้้งคว้างเลื่อนลอยไร้จุดหมาย
กฎหมายที่ถูกร่างถูกพิจารณาโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีความหมายอะไรแม้แต่น้อยในการควบคุมคนที่ฝ่าฝืนโดยเจตนา
แต่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนที่เคารพต่อกฎหมายเท่านั้น
ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า อะไร? คือความถูกต้องในสังคม
อะไร? คือความชอบธรรม
...
บ่อยครั้งแล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ
และบ่อยครั้งแล้วที่เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆ
แต่จะมีใครตอบคำถามได้ว่า เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่ออะไร? และเพื่อใคร?
ในเมื่อประชาชนไม่เคยได้รับการเหลียวแลเช่นเดิม
ประชาชนยังคงถูกชักจูง ถูกปลุกปั่น ถูกเสี้ยมสอนให้หลงผิดเช่นเดิม
โดยมีบุคคลบางกลุ่มคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เสมอมา
.....
การแก้ไขบางมาตราหรือทั้งหมดในรัฐธรรมนูญ .... ไม่ใช่ทางออกของบ้านเมือง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแนวทางการบริหารประเทศ ..... ก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหา
ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง .... สันดาน ...... ของคนบางคนในประเทศเท่านั้น
ให้มีความรับรู้ถึงสภาพของปัญหาส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
ปรับปรุง ... สันดาน ... ให้มีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน
มากกว่าสำนึกในค่าของเงินและอามิสสินจ้าง
รวมถึงความหยาบช้าที่มีติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แล้วหวนนึกถึงชีวิตที่เหลืออยู่ว่าสมควรจะถูกสาปแช่ง ... หรือถูกสรรเสริญ
ถ้ายังคิดที่จะมีลูกหลานสืบต่อไปในแผ่นดิน
เพราะอายุที่มากขึ้นนั้น ... ไม่ได้หมายความว่าจะมีความดีมากมายตามไปด้วย
หากยังใช้ชีวิตอยู่กับ .. ตัณหา
By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกนาที เป็นส่วนหนึ่งของวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่ ? เชื่อว่าคงไม่มีนักการเมืองหรือนักวิชาการท่านใดกล้าตอบคำถามนี้ เพราะมันเป็นทางสองแพร่งระหว่างความถูกต้องของคนสองกลุ่มที่มีแนวความคิดแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่ละฝ่ายก็มีแนวความคิดและเป้าหมายของตนเองและทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
โดยไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนส่วนมากที่มีสำนึกในความเป็น "ไทย" อยู่เต็มเปี่ยม
...หากนิ่งเฉย ก็จะถูกกล่าวหาว่านอนหลับทับสิทธิ ปล่อยให้ประเทศชาติถูกรังแก
...หากมีปากเสียงในการคัดค้าน ต่อต้าน ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้าม
...หากมีปากเสียงในการสนับสนุน ร่วมมือ ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้าม เช่นกัน
...หากสนับสนุนฝ่ายที่ถูกต้องในความคิดของตนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ก็จะถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่าโง่เง่า ถูกจูงจมูกเหมือนวัวควาย
อะไร คือ เครื่องวัดความถูกต้องในคนหมู่มาก ?
เมื่อคนบางส่วนในประเทศชาติกำลังหัวทิ่มดิ่งจมลงไปสู่ความไร้สติ ขาดปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองถึง เหตุ และผล
เมื่อบ้านเมืองมีกฎหมายที่กำลังไร้ค่า ไม่มีอำนาจที่จะไปใช้บังคับแก่คนบางกลุ่มที่ยืนหยัดท้าทายประพฤติตนอยู่เหนือความถูกต้อง
เมื่อคนบางกลุ่มกระทำการตามอำเภอใจด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อบางสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้อง
ในขณะที่คนอีกไม่ใช่น้อย เห็นว่าไม่ถูกต้อง
และภาพที่คนบางกลุ่มยื่นฟ้องต่อศาลในเรื่องต่างๆ มากมาย ทั้งๆ ที่ไม่เคยเคารพกฎหมายและไม่ให้ความเคารพต่ออำนาจของศาล
เป็นบทบาทของคนบางกลุ่มที่ไร้สติ ขาดเหคุผลในการมองสภาพของความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
เพียงเพื่อสนองต่อตัณหาของคนบางคน ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและถูกพิพากษาโดยศาลตามกระบวนการยุติธรรม
แต่ก็ยังคงเรียกร้องหาความยุติธรรม ที่ตนเองและพวกพ้องไม่ให้ความเชือถือ
และเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยที่ตนเองและพวกพ้องเหยียบย่ำเดินมาช้านาน
เป็นการถามหาระบอบประชาธิปไตยในแบบที่เป็นวิมานในอากาศ ซึ่งสร้างไว้สำหรับประชาชนที่เลื่อมใส
และไม่มีวันที่จะมาถึงในศตวรรษนี้ ... อย่างแน่นอน

- Copyright © chanin1222 - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -