Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเมืองภาคประชาชน

         การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามความคาดหวังของระบอบประชาิธิปไตยนั้น จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ ไม่ใช่เป็นแบบที่เกิดจากการปลุกระดมเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเมืองเรา เกี่ยวกับเรื่องนี้มีนักวิชาการมากหน้าหลายตาออกมาวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่ประสบอยู่ตามความถนัดและแนวทางของตน ซึ่งบางคนก็มองจากหอคอยงาช้าง บางคนก็มองออกจากใต้กองมูลสุนัข บางคนก็นั่งหลับตาอยู่หลังแสงเทียนริบหรี่ คำวิจารณ์ที่ติดตามมาบางครั้งจึงดูหลุดโลก บางครั้งก็ฟังเข้าท่า ทั้งนี้และทั้งนั้นจะมาลองวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ด้วยสายตาคนเดินดินกินอุดมคติดูบ้างซักหน ถูกหรือไม่ถูกก็เรื่องของเรา ก็คนมันฉลาดได้เต็มที่แค่นี้จะเอาอะไรกันนักหนา ไม่อยากร่ำรวยเพราะฉลาดเกินคนหรอกน่า

          เหตุผลที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน ก็เพราะ

  • ความไม่ศรัทธาในทุกสิ่งทุกอย่างทางการเมือง เนื่องจากไม่เคยพบเห็นว่าการเมืองเกิดประโยชน์อะไรให้กับวิถีชีวิตของประชาชนโดยรวม นอกจากการสร้างความวุ่นวายสับสน การกอบโกย การโกงกิน การเล่นพรรคเล่นพวก การกดขี่ข่มเหง การขูดรีดประชาชน การโกหกพกลม ฯลฯ
  • ประชาชนส่วนมากยังคงขาดความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันเกิดจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษาของภาครัฐที่ไม่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง
  • พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคมจำนวนมากมาย พึงพอใจที่จะไม่ให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
  • บรรดาผู้ทรงอำนาจ ผู้มีอิทธิพล ข้าราชการชั้นสูง ผู้นำกลุ่มชน นักธุรกิจข้ามชาติ นายทุนลึกลับ ต่างก็พอใจที่จะเหนี่ยวรั้งอำนาจของตนไว้อย่างสุดความสามารถ ในทุกวิถีทาง เพื่อแอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นของส่วนตนอย่างต่อเนื่อง
          ความหวังถึงความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยยังคงอยู่ในมือของประชาชน ในขณะที่ประชาชนก็ยังคงตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของ ผู้มีอิทธิพลและนายทุน ที่กำลังไขว่คว้าหาอำนาจทางการเมืองมาเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าของตนเพียงเพื่อรักษาฐานอำนาจของตนและพวกพ้องไว้ให้มั่นคงชั่วนิรัดร์กาล และร่วมมือกันกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศชาติ โดยไม่สนใจใยดีต่อความเป็นไปประชาชนหรือผืนแผ่นดินไทย เพราะคนเหล่านี้พร้อมที่จะเดินทางออกไปเสวยสุขภายนอกประเทศอย่างบรรเจิด ด้วยทรัพย์สินมากมายมหาศาลที่กอบโกยมา

          ลาก่อนประเทศไทย