Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Info Post
         มีเรื่องราวบางเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบางกลุ่ม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในชนบทแต่จำเป็นต้องดิ้นรนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ ด้วยอาชีพรับจ้างหรือใช้แรงงานเพื่อเลี้ยงชีวิต ดังนั้นอัตราค่าแรงจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือน ทิ้งไร่นาสวน เพื่อเข้ามาทำงานที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า สำหรับในปีนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยการปรับฐานอัตราค่าจ้างใหม่ทั้งประเทศตามลำดับความสำคัญของจังหวัด(แปลกนะ ที่บ้านเรายังคงมีการแบ่งเป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี จัตวา อยู่เหมือนสมัยโบราณ)
         โดยมีเกณฑ์ลดหลั่นกันดังนี้

 • กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เพียง 2 จังหวัด ค่าแรงสูงสุดคือ 206 บาทต่อวัน
 • นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี รวม 4 จังหวัด 205 บาทต่อวัน
 • ภูเก็ต จังหวัดเดียวเท่านั้น 204 บาทต่อวัน
 • ชลบุรี และสระบุรี 2 จังหวัดนี้ทิ้งห่างออกมาเหลือเพียง 184 บาทต่อวัน
 • 181 บาทต่อวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 180 บาทต่อวัน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 178 บาทต่อวัน จังหวัดระยอง
 • 173 บาทต่อวัน จังหวัดนครราชสีมา พังงา และระนอง
 • 171 บาทต่อวัน จังหวัดเชียงใหม่
 • 170 บาทต่อวัน จังหวัดกระบี่ ปราจีนบุรี และลพบุรี
 • 169 บาทต่อวัน จังหวัดกาญจนบุรี
 • 168 บาทต่อวัน จังหวัดเพชรบุรี
 • 167 บาทต่อวัน จังหวัดจันทบุรี และราชบุรี
 • 165 บาทต่อวัน จังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง
 • 164 บาทต่อวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 163 บาทต่อวัน จังหวัดเลย สมุทรสงคราม และสระแก้ว
 • 162 บาทต่อวัน จังหวัดตรัง
 • 161 บาทต่อวัน จังหวัดสงขลา
 • 160 บาทต่อวัน จังหวัดชุมพร ตราด นครนายก นราธิวาส ยะลา ลำพูน และอุบลราชธานี
 • 159 บาทต่อวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุดรธานี
 • 158 บาทต่อวัน จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุทัยธานี
 • 157 บาทต่อวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงราย บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร
 • 156 บาทต่อวัน จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง และหนองบัวลำภู
 • 155 บาทต่อวัน จังหวัดนครพนม เพชรบูรณ์ มุกดาหาร และอำนาจเจริญ
 • 154 บาทต่อวัน จังหวัดมหาสารคาม
 • 153 บาทต่อวัน จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย สุรินทร์ และอุตรดิตถ์
 • รองสุดท้ายคือ น่าน และศรีสะเกษ ได้รับ 152 บาทต่อวัน
 • ลำดับสุดท้ายได้แก่ พะเยา แพร่ พิจิตร และแม่ฮ่องสอน ได้รับเพียง 151 บาทต่อวัน
         ก็เป็นธรรมดาที่สังคมเราไม่ได้มีความเสมอภาคไปซะหมดทุกเรื่อง หรือจะพูดว่าไม่มีเอาเสียเลยก็ไม่ผิด การตั้งอัตราค่าแรงขั้นต่ำให้แตกต่างกันออกไปจึงน่าจะมีเหตุผลเฉพาะกลุ่ม ด้วยปัจจัยจากจำนวน "งาน" ในถิ่นนั้น จากจำนวน "แรงงาน" ในถิ่นนั้น หรือจากบัญชี "โรงงาน" ว่าเป็นของใคร?

         เพราะถ้าหากเอาปัจจัยการใช้แรงงานมาเป็นตัวตั้ง ก็น่าจะคิดออกว่า "วัตถุที่ต้องแบกหามหนัก 100 กิโลกรัม" ไม่ว่าจะเอาไปชั่งที่จังหวัดใด? มันก็จะต้องหนัก 100 กิโลกรัม เท่ากันอย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะแรงดึงดูดของโลกในเขตประเทศเราย่อมไม่มีข้อแตกต่างกัน เมื่อมีการตั้งเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำในเขตใดสูงที่สุด จำนวนผู้ใช้แรงงานย่อมไปกระจุกตัวกันอยู่ที่นั่นเป็นธรรมดา

         แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ ค่าแรงของผู้ใช้แรงงานตลอดทั้งปีน่ะ ยังไม่เท่ากับเงินเดือนเพียงเดือนเดียวของคนหลายๆ คน ที่ไม่เคยควักกระเป๋าใช้เงินเดือนของตนเองซักกะบาทด้วยซ้ำ แต่อาศัย "กินตามน้ำ" แค่พออิ่มไปทั้งตระกูลเท่านั้นเอง