Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

          ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตคือการได้รับหมายเรียกคดีมโนสาเร่(12 ก.) จากศาลจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 เป็นคดีหมายเลขดำที่ ม 216/2546 ระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ฯ โจทก์ กับ ร้อยเอก กุรุ  เซ็นซิริวัฒนา(ผู้กู้) จำเลยที่ 1 และ ร้อยเอก ชนินท์  เพชรรัตน์ (ผู้ค้ำประกัน)จำเลยที่ 2 ข้อหาหรือฐานความผิด สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 32,260.51 บาท โดยท้ายคำฟ้องแพ่งขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 32,260.51 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 23695.79 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นและให้จำเลยทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย
          ผลที่ติดตามมาคือการดำรงชีวิตอยู่กับความวุ่นวายในการเดินทางเข้าให้ปากคำอีกสามครั้งภายในเวลาสองปีหลังจากนั้น ก่อนที่จะมีคำพิพากษาของศาลออกมา และการใช้ชีวิตอยู่แบบมนุษย์เงินเดือนก็เริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะไม่สามารถขอกู้เงินได้จากแหล่งหลักของอาชีพ รวมถึงการถูกขึ้นบัญชีดำไว้กับทุกธนาคาร สถาบันการเงินภายในประเทศทุกแห่ง ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการไปสร้างหนี้นอกระบบมาต่อเนื่องยาวนาน
          สาเหตุของการถูกฟ้องร้องครั้งนี้เกิดจากความไม่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบการกระทำของผู้กู้ ซึ่งไร้จริยธรรมและขาดวินัยอย่่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของผู้ค้ำประกันที่นับได้ว่ามีพระคุณอย่างสูงต่อตน ส่วนตัวเองกลับวิ่งเต้นขอย้ายไปต่างพื้นที่ มีความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จริงอยู่ตัวเองอาจจะมองเห็นว่าเงินจำนวนนี้มันน้อยนิด น้อยกว่าเงินเดือนเพียงเดือนเดียวของตนด้วยซ้ำไป แต่กรุณาระลึกไว้ด้วยว่าเงินจำนวน 23,695.79 บาท ได้เปลี่ยนชีวิตคนไปคนหนึ่งแล้วเกือบ 10 ปี
          ถึงแม้ว่าเงินจำนวนนั้นจะได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่กลางปี 2548 แต่จนถึงวันนี้ (16 กันยายน 2553) แบบคำขอกู้เงินจากธนาคารทหารไทยก็ยังคงถูกปฏิเสธการอนุมัติให้กู้ เหตุผลคงไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเครดิตที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เกิด ก็ยังคงเป็นคนที่ไม่มีโอกาสจะมีเครดิตให้ใครเชื่อถืออยู่เช่นเดิมจากการค้ำประกันสัญญาเงินกู้ฉบับเดียว และด้วยเงินเพียง 23,695.79 บาท
          ทั่วแผ่นดินไทยมีผู้คนมากหน้าหลากหลายอาชีพ มีข้าราชการชั้นสูง มีนักการเมือง ที่สรรหาโครงการใหญ่ๆ มานำเสนอ มุ่งหน้ากอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากเงินงบประมาณแผ่นดินมากมาย มีนักธุรกิจที่ปลิ้นปล้อนขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนับร้อยนับพันนับหมื่นล้านในทุกวัน แล้ววันต่อมาก็ถูกฟ้องล้มละลาย เพื่อที่จะไปก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นวงจรอุบาทว์ต่อไป

          หรือแผ่นดินนี้จะต้องมีแต่คนเลว ?