Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การหายหน้าหายตาไปจากบ้านไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยู่ที่บ้าน แต่อาจจะเป็นความต้องการที่จะอยู่ให้ห่างจากสายตาของผู้อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ นั่นคือความต้องการของเราซึ่งย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ หรือส่งผลเสียต่อจิตใจอันบอบบางของชาวโลก หรือมีผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นอย่างแน่นอน

เพราะนี่เป็นหนึ่งในสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับมาตามธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสิ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็น สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง และทุกคนควรมีเสรีภาพที่จะได้ใช้มันภายใต้ขอบเขตของสำนึกที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล เนื่องจากมาตรฐานของ "สำนึก" แต่ละคนย่อมไม่เท่าเทียมกัน การตีความถึงความหมายของขอบเขต "สิทธิและเสรีภาพ" ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน นั่นคือมูลเหตุสำคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

สังคมเรายุคนี้ แม้จะมีหลากหลายรูปแบบการปกครอง หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายคำสอนทางศาสนา แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเสียทั้งหมด เนื่องจากพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของทุกคนนั้นกล่าวได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน นั่นคือ
- มีความพอใจเมื่อได้รับในสิ่งที่ตนต้องการ
- มีความไม่พอใจเมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ตนต้องการ
- มีความเสียใจเมื่อสูญเสียในสิ่งที่ตนรัก
- มีความดีใจเมื่อสิ่งที่ตนไม่ชอบถูกทำลาย

มาตรฐานในความเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับวิธีการควบคุมร่างกายและจิตใจของแต่ละคน นั่นเป็นเหตุแห่งความแตกต่างกันของแนวทางการดำเนินชีวิต การก้าวเดินไปตามกระแสสังคมอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน มีความยับยั้งชั่งใจ มี "สติ สัมปชัญญะ" ในการกระทำของตนทุกย่างก้าว ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการตามสิทธิและเสรีภาพภายในขอบเขต ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อื่น ย่อมพาให้เราเดินไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมั่นคง และเป็นสุข

ในทางกลับกันหากการก้าวเดินของชีวิตทุกย่างก้าวเป็นไปด้วย "ตัณหา" ชีวิตก็จะร้อนเร่าด้วยไฟที่แผดเผาในทุกก้าวย่างของเส้นทางชีวิต วนเวียนอยู่กับ อารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง มัวเมาอยู่กับ "ตัณหา" และความสุุขเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ก่อนที่จะก้าวเดินไปบนไฟตัณหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

ยืนยันอีกครั้งว่า จนถึงวันนี้......ยังไม่ได้บวชรอบที่ 2
ยังคงดื่มเบียร์อยู่เป็นนิจ ... อิอิอิ

มีวิดีโออยู่เรื่องหนึ่งที่อยากให้ได้ดูกัน อาจจะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ หรือเปลี่ยนวิธีการคิดของบางคนได้ เพราะชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโชคดีหรือสมบูรณ์พร้อมได้ทุกคน และบางคนก็ไม่มีสิทธิที่จะเลือกว่าอยู่หรือตาย แต่สังคมกลับเป็นผู้เลือกที่จะกำหนดเอาว่า ใครที่สมควรจะตาย เพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้

ไม่ใช่เรื่องเศร้า .. สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นชีวิตหนึ่ง .. ผู้ที่ได้รับเลือกให้มีชีวิตอยู่
ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ... สำหรับผู้ที่ต้องทำลายอีกชีวิตหนึ่งลงไป โดยไม่มีสิทธิโลกนี้โหดร้ายเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ขอแนะนำให้ปิดเสียงของวิทยุด้านล่างก่อนเปิดชมนะครับ