Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

          ถ้าหากจะมองพรรคการเมืองว่า คือ ผู้กำหนดทิศทางในอนาคตของประเทศชาติ ก็จะต้องมองให้ลึกไปถึง "นโยบายของพรรคการเมือง" นั้นว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องใด และยึดเอาเรื่องใดเป็น หัวใจในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนโดยรวม
           การวางแนวนโยบายของพรรคการเมือง ส่วนมากจะมุ่งไปที่่เรื่องต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว และ คณะราษฎร ก็ระบุไว้เป็นหลักสำคัญ 6 ประการ อันเป็นเหตุผลสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย ที่เคยถูกเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มมี รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี 2475

          โดยหัวข้อหลักของแนวนโยบายในการบริหารประเทศของทุกพรรคการเมืองจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยจะต้องมีการกล่าวถึง

  1. ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทุนช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ อย่างทุ่มเท โดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมการส่งออกเป็นหลัก แม้กระทั่งในวันนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่า รายได้หลักของประเทศนี้เป็นผลประโยชน์ของใคร ? 
  2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของประเทศจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ที่มุ่งถมเงินทองสร้างความเจริญด้านการขนส่ง ด้วยถนน สะพาน อุโมงค์ รถไฟ้าบนดิน ใต้ดินและเหนือพื้นดิน การก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์ ตึกสูงระฟ้าให้กับ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ ด้วยงบประมาณที่เมื่อนำมาคิดดูคร่าวๆ เกือบเท่ากับการลงทุนในชนบทกว่าค่อนประเทศ ซึ่งบางพื้นที่ผู้เฒ่าที่เกิดมานานจนเกือบแก่ตายก็ยังไม่มีวาสนาได้เห็นถนนผ่านหน้าบ้านตนเอง บางหมู่บ้านก็ยังไม่เคยเห็นแสงไฟฟ้า บางหมู่บ้านไม่รู้จักน้ำประปา บางหมู่บ้านมีรถเมล์เก่าๆ วิ่งเข้าออกจากหมู่บ้านแค่เที่ยวไปเช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นเท่านั้น 
  3. ด้านสังคม โดยหันมาให้ความสนใจต่อ นโยบายเศรษฐกิจชุมชน มากขึ้นกว่าก่อน แต่การส่งเสริมภาคพลเมือง บนพื้นฐานของการให้ เป็นเพียงแนวนโยบายแบบประชานิยมเท่านั้นเอง เงินเหล่านั้นไร้ค่าสำหรับบางชุมชนเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากไปกว่าการมีโอกาสได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ่ และการสร้างโอกาสให้กับบางครอบครัวที่อาศัยเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้นักวิชาการที่ยืนอยู่บนหอคอยงาช้างย่อมมองไม่เห็น แม้จะรู้ความจริงดีก็ตาม  
  4. ด้านสาธารณสุข ด้วย นโยบายรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่ในความเป็นจริง มาตรฐานในการรักษาพยาบาลย่อมไม่สามารถเท่าเทียมกันได้ด้วยเหตุผลหลายประการ อวัยวะบางชิ้นมีราคาสูงเมื่อต้องการเปลี่ยนถ่าย ยารักษาโรคอย่างเดียวกันมีผู้ผลิตหลายราย และข้อสำคัญที่สุด ประเทศเรามีโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกมากมาย ซึ่งแน่นอนว่ามาตรฐานระดับนั้นสำหรับคนมีเงินที่สงวนสิทธิ์เอาไว้  
  5. ด้านการศึกษา ที่มีการโหมประชาสัมพันธ์ต่อยอดกันมาโดยตลอดในโครงการเรียนฟรี 12 ปี จากเดิมที่ต้องลำบากแสนเข็ญกว่าจะส่งลูกเรียนจบ ป.6 ป.7 เผลอๆ จะติดคุกเอาถ้าลูกไมไปเรียนหนังสือ และวิวัฒนาการของสังคมก็บีบรัดให้ต้องส่งลูกเรียนให้สูงที่สุด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งโครงการเรียนฟรี ก็อย่าหวังว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน เพราะ เงินค่าเล่าเรียนกับเสื้อผ้า 2 ชุดต่อปีน่ะไม่กี่บาทหรอก แต่เงินบำรุงห้องสมุด เงินค่าห้องทดลอง เงินบำรุงห้องโสตทัศนศึกษา เงินค่าประกันชีวิต เงินค่ากิจกรรมและค่าเอกสารการศึกษาจากหลากหลายบริษัท ก็เพียงพอที่จะทำให้พ่อแม่ต้องแย่งกันผูกคอตายมามากแล้ว ปัญหาที่ควรจะมองเห็น ก็น่าจะมองให้ตรงที่ตรงทางก่อนที่จะนำเสนอนโยบายอะไรออกมา
  6. ด้านเกษตรกรรม ซึ่งในยุคปัจจุบันดูจะด้อยความสำคัญและถูกลดบทบาทลงไป จนกำลังจะถูกกลืนหายไปในการกำหนดนโยบายหลักของทุกพรรคการเมืองเสียแล้ว ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากหลายปัจจัย หนึ่งก็คือ เกษตรกรส่วนมากขายพื้นดินให้กับนายทุนไปสร้างบ้านจัดสรร หรือสนามกอล์ฟหมดแล้ว สองก็คือ ที่ดินบางแห่งที่ถูกนายทุนซื้อไปถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ารอให้ถนนตัดผ่านเพื่อเพิ่มมูลค่าของที่ดินผืนนั้น สามก็คือ บรรดาเกษตรกรเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางทำมาหากินไปเสียแล้ว  สี่ก็คือ เกษตรกร กำลังจะแปรสภาพไปเป็นนักการเมืองโดยไม่รู้ตัว เมื่อผลผลิตตกต่ำก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย แต่พอผลผลิตราคาสูงขึ้นก็จะถูกชาวบ้านออกมาเดินขบวนประท้วงไม่ยอมซื้อทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรก็จะออกมาเรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยอีก ห้า เกษตรกรตายไปเพราะความยากจน ที่ดินของตนก็ขายไปหมดแล้ว
          หากพูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองแล้วก็ยังนึกวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ คือ ทุกนโยบายที่เขียนไว้ไม่เคยมีพรรคการเมืองใดทำได้ตามที่เขียนไว้แม้แต่พรรคเดียว 
          
          อยากจะวางนโยบายอะไรก็ทำไปเถิด ..... ขออย่างเดียว
          ให้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน