Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยวิธีส่งบทความจากภายนอกบล็อค และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบในการเขียนบทความใหม่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากจุดใด ?

ข้อความย่อหน้าแรกเขียนขึ้นจาก Gadget : Blogger ในหน้าแรกของ iGoogle ที่ตั้งไว้เป็นหน้าหลัก ซึ่งเป็นช่องเล็กๆ อยู่บน 1 ใน 3 ของคอลัมน์ แต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ พิสูจน์ได้จากการที่ไม่สามารถเข้ามาสร้างบทความใหม่ในนี้ได้ แต่กลับสร้างจาก Gadget ตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่กับโปรแกรมช่วยเหลือชั้นดีอย่าง Window Live writer ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อของระบบอยู่ น่าจะแก้ไขได้ภายในวันสองวันเพราะเคยใช้งานมาก่อนและเชื่อมั่นในคณสมบัติที่ดีเยี่ยมของโปรแกรมนี้

ปัญหา ... มีไว้แก้ไข
ปัญหา ... มีไว้เพื่อทดสอบความมั่นใจของผู้คน
การแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด เพียงเพื่อผลักปัญหาให้พ้นไปจากตน ... เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เนื่องจากปัญหาทุกปัญหา ควรได้รับการแก้ไขอย่างรอบคอบ และได้รับการพิจารณาถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา มองถึงผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกเป็นครั้งที่สอง ที่สาม ที่สี่ .......
และจะต้องคอยติดตามแก้ไขไม่รู้จบ