Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ระยะนี้เป็นช่วงเวลาของการเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายและก็มีอยู่มากมายในโลกที่ไม่ต้องใช้ปากให้มากความทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรีและภาพยนตร์ ซึ่งก็บุกลุยฝ่าสรรหาแต่สิ่งที่จะช่วยบำรุงสมองเท่านั้นแต่ในด้านที่ทำลายสมองจะไม่พยายามเข้าไปใกล้แม้แต่น้อย(แต่ก็แอบชำเลืองมองบ้างในบางหน)

วันก่อนแวะเวียนเข้าไปในบล็อคเกี่ยวกับเพลงไทยของคุณ Sweetsyrup ชื่อบล็อค http://thaichillmusic.blogspot.com/ ยอมรับว่าเคยเดินหาซื้อเพลงเหล่านี้ตามแผงมาหลายหนแต่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียว คราวนี้จึงได้จังหวะของการเก็บเกี่ยวบ้างและขออนุญาตทำลิงค์ไว้เพื่อเปิดทางสำหรับผู้อื่นที่สนใจใฝ่รู้ในด้านดนตรีไทยประยุกต์เข้าไปชื่นชมด้วยนะครับ เหตุผลก็เพียงเพื่อสืบสานความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืน(แม้ว่ามันจะดูริบหรี่ลงก็ตามทีเถอะ)

เสียงดนตรีนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสงบทางด้านจิตใจอย่างแท้จริง เพราะหากเป็นเมื่อครั้งเก่าก่อน ผู้คนจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด เข้าหาศาสนา เพื่อผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยล้าในจิตใจที่่เกิดจากสภาพของสังคมที่บีบรัดเข้ามาทุกด้าน แต่ในวันนี้สถานที่ที่เคยมุ่งหวังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบางแห่งหรือหลายแห่งกลับกลายเป็นแหล่งที่ "ซ่องสุม" ความร้อนเร่าในจิตใจให้ทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิม จากที่เคยเลื่อมใสศรัทธาเต็มอก กลับกลายเป็นการเฝ้ามองดูด้วยความหดหู่ใจ ทำได้แค่หลับตาลงแล้วก็เปิดเพลงฟังเท่านั้นเอง

ในบางครั้งเมื่อถึงจุดหนึ่งชีวิตของผู้คนจะพบประตูแห่งความสงบสุขที่แท้จริง ...ด้วยตนเอง เพราะความสงบในจิตใจไม่สามารถเกิดได้จากการถูกชักชวนให้เชื่อฟัง หรือเกิดจากการถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม หรือเกิดจากการใช้ชีวิตล่องลอยไปตามกระแสสังคมโดยไม่ใช้ความคิดไตร่ตรองอย่างไร้จุดหมาย แต่จะเกิดความสงบก็ต่อเมื่อ จิตใจของเราเองต้องการ