Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเดินทางของทุกวันไม่มีจุดหมาย แต่ส่วนมากจะมุ่งย้อนกลับไปหาอดีตเพื่อค้นหาคำตอบให้กับสังคมยุคปัจจุบัน ชักชวนให้คนไทยรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ และมาย้อนดูตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ หากย้อนกลับไปนานมากๆ ก็จะพบว่าเหตุผลที่คนไทยถือว่า "ช้าง" เป็นสัตว์สัญญลักษณ์ประจำชาติ น่าจะมีที่มาที่ไปไม่มากก็น้อย ทำให้ต้องลุยเข้าไปในฝูงช้าง เพื่อค้นหาคำตอบ

จุดแรกในส่วนของเอกชน คือ มูลนิธิเพื่อนช้าง ของคุณโซไรดา ซาลวาลา http://www.elephant-soraida.com/ เรามาทำความรู้จักกันพอเป็นแนวทางประดับสติปัญญาไว้บ้างนิดหน่อยหากไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างและสนใจจะให้ความช่วยเหลือก็คงไม่มีใครว่าอะไร

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเพื่อนช้าง
1. ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และ ปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้
2. ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง,นักวิจัยช้าง,สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ)
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
4. เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณ ประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่ม ธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด

มีอีกแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปางเช่นเดียวกัน ชื่อ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย http://www.thailandelephant.org/ แต่บางครั้้งก็เรียกว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
* เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบดำเนินการ ในการอนุรักษ์-บริบาลช้างไทย
* พัฒนาช้างเลี้ยง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์คุณภาพ
* ดำเนินการประสานในการสร้างงานให้แก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับช้าง สามารถจัดตั้งวิสาหกิจขนาดย่อม ที่พัฒนาต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง
* เสนอแนวทางการสร้างรายได้ให้ชุมชนผู้เลี้ยงช้าง มีรายได้และแหล่งเลี้ยงช้าง เพียงพอที่จะยึดอาชีพการเลี้ยงช้าง เพื่อการท่องเที่ยว และงานอื่นที่ถูกกฎหมายเป็นอาชีพหลัก ไม่ต้องนำช้างไปเร่ร่อน และทำไม้เถื่อนอีกต่อไป

การอนุรักษ์ช้างควรจะเป็นงานของคนไทยทั้งแผ่นดิน
ถ้าใครอยากรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช้างไทยก็ควรเข้าไปอ่านเองนะที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชื่อว่าคงไม่เก็บเงินค่าวิชาแน่นอนเพราะไปอ่านมาแล้ว เผื่อว่าจะรักช้างไทย รักประเทศไทยมากขึ้น
ไปที่ http://www.lib.ru.ac.th/journal/elephant-thaihistory.html

แล้วจะพบทางสว่างรู้จักกับ "ช้าง" ในแบบที่คนไทยควรจะรู้
ไม่ใช่โหยหาพาลูกหลานไปดูแต่หมีแพนด้าอย่างหลงไหล
ขณะที่รัฐบาลก็ทุ่มเทกับการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทั้งอาคารหลังใหม่ติดแอร์เย็นฉ่ำ อาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา มีคนคอยเอาอกเอาใจตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอเฝ้าคอยดูแลรักษาใกล้ชิด
แต่กลับปล่อยให้ช้างไทยตกงานหิวโหยต้องออกจากป่า มาเดินตากแดดตากฝนหากินตามข้างถนนไปวันๆ อยู่ในเมือง อดอยากมากกว่าอิ่มหนำจนท้องกิ่วไปหมดทั้งช้าง ทั้งควาญช้าง ทั้งเจ้าของช้าง รอเวลาที่จะเดินตกหลุมตกท่อแล้วก็เป็นแผลเน่าเปื่อยจนตายไปในที่สุด

รู้สึกอัับอายบรรพบุรุษหรือไม่ ?
ที่มาทอดทิ้งผู้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองประเทศไทยไว้เมื่อครั้งอดีต

มีวิดีโอเก่าๆ ให้ชมเกี่ยวกับ มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน ดำเนินการโดยคนต่างชาติครับ


ส่วนที่เหลือยังมีมากมายหลายแง่หลายมุม อยู่ที่ตัวเราว่าต้องการจะรับรู้เพียงใด ?
หากมีเงินเหลือใช้ก็อย่าไปทุ่มเทให้ลูกเปืดร้านผลาญไปโดยไร้ค่า
เอามมาบริจาคเพื่อช่วยช้างไทย ตายไปอาจจะยังมีคนคิดถึงบ้าง
ดีกว่าอยู่ไปก็อาย .... ช้าง