Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องราวที่เบี่ยงเบนไปในแนวทางสร้างสรรค์น่าใส่ใจซักเท่าไหร่ แต่มีแนวโน้มคล้อยเอนไปในแนวละครน้ำเน่ามากกว่าเพียงแต่เปลี่ยนบทไปบ้างในบางช่วงบางตอน หันเหออกจากบทรักหวานเลี่ยนเอียนอารมณ์หรือบทซาบซึ้งตรึงใจ แต่ยังคงไว้ซึ่งบทอิจฉาริษยาที่เคยคุ้นเพีงแต่ปรับรูปแบบ โดยหันมาใช้ตัวละครผู้ชายแสดงแทน ทำให้มองดูแปลกพิลึกออกไปบ้าง ส่วนบทชิงรักหักสวาทที่เริ่มรำคาญตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นบทชิงบ้านชิงเมือง ชิงดีชิงเด่น เป็นการถาวร สำหรับเนื้อหาก็ยังพยายามรักษารูปแบบไว้ดังเดิมด้วยการวนเวียนไปมาอยู่แต่เรื่องเก่าชนิดที่คนดูรู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อง

โลกเรามีความจริงอยู่สิ่งหนึ่งตลอดมาตั้งแต่โลกเราเริ่มจำความได้ นั่นคือ การแบ่งออกเป็น 2 ด้านอย่างชัดเจน มีธรรมะ มีอธรรม มีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอยู่เสมอไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น แม้บางเรื่องเราจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกใจเราแต่ลึกลงไปในใจความเอนเอียงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่เราไม่ยอมรับมันเท่านั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีความเป็นกลาง ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ตั้งตรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ล้มลงไปข้างหนึ่งข้างใด

เว้นแต่ว่า สิ่งนั้นถูกฝังรากลึกลงไปในพื้นดินอย่างแน่นหนาหรือถูกยึดเหนี่ยวให้ตั้งตรงอยู่ด้วยเครื่องค้ำยันอะไรบางอย่าง สิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกลงไปจนสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว คือ "สันดาน" เป็นที่ยอมรับมาแต่ยรรพกาลว่าสันดานย่อมสืบเชื้อสายถ่ายเทลงไปสู่รุ่นลูกหลานเป็นปกติวิสัย นอกจากบางครั้งที่มีแตกกอผ่าเหล่าออกไปบ้างก็เป็นปกติธรรมดาเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ในการประพฤติปฏิบัติในสังคมได้อย่างมีหลักการ เที่ยงตรง และคำว่าสันดานไม่ใช่คำหยาบหรือน่าระคายเคืองหูเพราะเป็นคำไทยที่สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุดถึงความต่อเนื่องทางวิวัฒนาการของคน แม้แต่ภาษากฎหมายยังมีคำว่า "ทายาทโดยสืบสันดาน" ให้ได้ยินบ้างเหมือนกัน

อีกสิ่งหนึ่งคือการยึดมั่นในหลักการด้วยการค้ำยันด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวบางอย่าง เช่น ด้วยวินัย ด้วยกฎระเบียบ ด้วยกฎหมายบ้านเมือง ด้วยคุณธรรม ด้วยจริยธรรม ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องมีการยึดมั่นอย่างแท้จริงแม้จะไม่จริงใจก็ตาม ต้องตั้งมั่นไม่ยอมให้มีความโอนเอนไปหาด้านหนึ่งด้านใด

แต่นั่นเป็นเพียงความรู้สึกว่าควรจะเป็นเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงในสังคมบ้านเรา

ผ่อนคลายอารมณ์บ้างดีกว่านะด้วยเพลง นางครวญ เหรียญทอง King's cup รายละเอียดดูเอาครับ เผื่อจะหันเหมาหาฟัง "เพลงไทย" จริงๆ กันบ้างเพื่อหลีกหนีจากอารมณ์ดุดันของสังคมปัจจุบัน