Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ช่วงเวลาของชีวิตต้องอาศัยการดูแลในหลายด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ
สภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้สุขภาพย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ในปัจจุบัน ร่างกายได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายจากการงานที่เคยกระทำ ทำให้เกิดผลดีกับชีวิตในสถานการณ์ที่ยอมรับได้ หากไม่ติดขัดอยู่ที่ความทรุดโทรมจากการงานในอดีต การฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม เหลือวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิถีทางของธรรมชาติ ที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้ มีเกิดขึ้น คงอยู่และดับไป เป็นธรรมดา
แต่หากมามองในด้านจิตใจ การละทิ้งการงานที่เคยทำก็ไม่สามารถทำให้จิตใจสงบระงับ เพราะสภาพของสังคมที่พยายามหลีกลี้หนีมา ยังคงตามมาหลอกหลอน และด้วยสำนึกในความเป็นคนไทยคนหนึ่งของสังคมที่กำลังร้อนระอุด้วยไฟ "ตัณหา" ของคนบางกลุ่ม ยิ่งก่อให้เกิดความร้อนเร่าในจิตใจ แม้จะพยายามวางเฉยสงบจิตใจแล้วก็ตาม
คนเหล่านี้อ้างถึง "ประชาธิปไตย" ในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง ทุ่มเทให้กับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะของระบอบทุนนิยม โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองและพวกพ้องบริวาร
ทั้งนี้ โดยอาศัย "ประชาชนบางส่วน" เป็นเหยื่อในการแสวงหาสิ่งนี้ และอ้างถึงการสร้างความเท่าเทียมกันขึ้นในสังคม ทั้งที่ตนเองรู้ดีว่า ไม่เคยมีอยู่จริงในสังคมไทย คนจนไม่เคยหมดไปจากประเทศไทย ขณะที่ คนเหล่านี้สร้างความร่ำรวยบนความยากจนของคนค่อนประเทศพร้อมกับการโฆษณาชวนเชื่อว่า ความจนจะหมดไป คนจนจะต้องไม่มีอยู่อีกในประเทศนี้อีกต่อไป
เพราะคนจนเหล่านั้นกำลังจะตายไปเหมือนกับปูที่ถูกสูบเลือดเนื้อจนแห้งเหือดไปจากร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ
เพื่อสังเวยให้กับนายทุนเหล่านั้น
นายทุนที่หลั่งไหลก้าวเดินเข้ามาสู่ถนนการเมืองอย่างมากมาย
เพียงมุ่งหวังกอบโกยผลประโยชน์จากแผ่นดินเกิด และแสวงหาอำนาจในการปกครองข่มเหงผู้ยากไร้ทั่วทั้งแผ่นดิน
ไม่เคยมีความเสมอภาคเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้
ประชาชนผู้ยากไร้ ยังคงต้องอยู่ภายในเงื้อมมือของบรรดานายทุนทางการเมืองตลอดไป
วางรากฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบบทุนนิยมแอบแฝงจากรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังลูกหลานรุ่นต่อไป
สูบเลือดประเทศชาติอย่างหิวกระหาย และกัดแทะกินเนื้อหนังของประชาชนในแผ่นดินอย่างโหดร้ายไร้ความเมตตา
ไม่มีวันจบสิ้น ไม่มีวันเลิกรา
โดยไร้ซึ่งความสำนึกในคุณค่าของแผ่นดินเกิด