บทความยอดนิยม

Archive for มิถุนายน 2009

By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
ชีวิตของมนุษย์ในช่วงที่ยังมีลมหายใจ สามารถที่จะแสวงหาความสุขสงบร่มเย็นทั้งทางร่างกายและจิตใจหากมีความต้องการ
ทางร่างกายนั้นการปราศจากโรคภัยใข้เจ็บเป็นสุดยอดปราถนาของคนทุกคนเพราะนั่นหมายถึงความสุขของร่างกายที่ไม่ต้องแบกรับความเสื่อมโทรมของสังขารก่อนเวลาอันควรทำให้มีโอกาสได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้
ทางจิตใจกลับเป็นเรื่องที่ยากต่อการบังคับควบคุม แม้จะเป็นความคิดจิตใจของเราเองก็ตามที
อารมณ์ความปราถนาในส่วนลึกของจิตใจจะมีผลอย่างมากต่อความคิดที่มี
จิตใจ ... เป็นส่วนผสมระหว่างอดีตและปัจจุบัน
อดีต ... คือ เส้นทางของการเติบโตในวัยเด็กและแนวทางในการถูกเลี้ยงดูมา การจดจำในสิ่งที่ถูกพร่ำสอนมาโดยตลอด รวมถึงสภาพแวดล้อมของความเป็นอยู่ ปัญหาที่เคยได้รับ ความสูญเสีย ความต้องการและผลที่ได้รับหรือการตอบสนองความต้องการนั้น
ปัจจุบัน ... คือ สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัว สภาพทางสังคมโดยทั่วไปที่มีผลต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึง ผลที่ต่อเนื่องมาจากอดีต
ความจริงแล้ว การหลุดพ้นจากวังวนของความคิดที่ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ
... ด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งออกจากจิตใจเสีย
... มองไปรอบตัวแล้วยอมรับในสิ่งที่กำลังเป็นไป
... มองไปให้ทั่วแล้วจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
การมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ทางออกแต่ควรมองโลกทั้งสองด้าน และพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล
ผลที่เกิดขึ้นทุกเรื่องต้องมีสาเหตุที่ทำให้เกิด
เหตุที่เกิดขึ้นจะต้องมีผลตามมาในทุกเรื่อง
มันเป็นวัฎจักรของชีวิต
เพราะถ้าเราไม่ก่อเหตุ ก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น
เมื่อไม่มีผลกระทบอะไรมาถึงตัวเรา เราก็ไม่ต้องเปลืองสมองไปค้นคว้าหาต้นเหตุนั้น
มันจึงเป็นความสงบทางจิตใจอย่างแท้จริง
แต่กับสภาพความเป็นจริงทางสังคมยุคปัจจุบัน หลายคนก่อปัญหาขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เหวี่ยงแหโยนปัญหาเหล่านั้นกระจัดกระจายออกไปสู่ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องครอบคลุมไปโดยไม่เลือกสถานภาพหรือฐานะทางสังคม โดยอาศัยความแตกต่างทางความคิดของผู้คนเป็นจุดกระพือโหมความรุนแรงให้ลุกลามใหญ่โต
ทั้งที่ในความเป็นจริง เหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความมักใหญ่ใผ่สูงของคนเพียงไม่กี่คน ผสมกับตัณหาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของคนบางคนแต่กลับก่อให้เกิดผลร้ายตามมาจนกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยรวม
เรื่องเหล่านี้จึงตกเป็นภาระในการพิจารณาไตร่ตรองใช้เหตุและผลของผู้คนที่พอจะมีความคิดเป็นของตนเอง
ทั้งนี้ ย่อมยกเว้นบรรดาผู้คนที่นิยมแห่แหนตามผุ้นำเพราะไม่เคยมีความคิดเป็นของตนเองมาตั้งแต่จำความได้แล้ว
บุคคลเหล่านี้สนับสนุนในการกระทำทุกอย่างที่มีผู้นำโดยไม่ได้สนใจว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไรกับบ้านเมือง
ขอให้ตนเองได้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ติดตามเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่เกิดมาแบบไร้ค่าเช่นนี้
ขอเพียงเศษเสี้ยวของทรัพย์สินและลาภยศสำหรับเลี้ยงชีวิตที่ไร้จุดหมาย
ระบบทุนนิยม จึงเป็นระบบการปกครองที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นมนุษย์
ระบบทุนนิยม ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินและอำนาจบารมีมากกว่าคุณค่าทางจิตใจเพื่อแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความคิดจิตใจ รู้จักแยกแยะถูกผิดและความมีเหตุมีผลในการกระทำ
ทุกอย่างเป็นไปตามวิวัฒนาการของโลก
รอการพิสูจน์ว่า ... ทรัพย์สินและอำนาจบารมีเหล่านั้นสามารถจะซื้อชีวิตของตนเองจากความตายตามวาระได้หรือไม่?
By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
ลองใช้เวลาว่างที่มีอยู่มานั่งมองภาพรวมเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของคนโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากในอดีตมากนัก เพราะคนเรายังมีความต้องการที่จะมีอาหารใส่ปากท้องเป็นลำดับแรก จากนั้นก็อยากจะหาอะไรมาห่อหุ้มตัวเองให้อบอุ่นมิดชิดเพื่อป้องกันความหนาวเย็นของอากาศเป็นลำดับต่อไป และก็จำเป็นต้องแสวงหายามารักษาโรคภัยใข้เจ็บที่ได้รับ แล้วก็มองหาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคงถาวรเป็นลำดับสุดท้าย
ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคน ซึ่งถ้ามีครบทั้ง 4 ประการก็ถือว่าชีวิตนี้สมบูรณ์เพียงพอแล้วในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ แต่ความต้องการเหล่านี้เป็นเพียงความต้องการทางร่างกายเท่านั้น และคนในยุคก่อนนี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการที่จะมีและก็จะมีสิทธิอยู่เพียงเท่านั้นเอง ด้วยสภาพทางสังคมที่แยกออกเป็นชนชั้นอย่างชัดเจน
ดังนั้นในยุคก่อน คนส่วนมากขึงไม่มีความต้องการทางด้านจิตใจเกิดขึ้นมา เว้นบุคคลชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะมีสิทธิเกิดความต้องการทางด้านจิตใจขึ้นมาบ้างบางเรื่องหรือหลายเรื่องและความต้องการเหล่านั้นคือต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในบ้นเมือง เป็นต้นเหตุแห่งสงครามและการทำลายล้างชีวิตคน เป็นสาเหตุแห่งความแตกแยก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ความต้องการทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งการแบ่งแยกชนชั้นออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด โดยการนำหรือปลุกเร้าปลุกกระแสของคนชั้นผู้นำบางคนที่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหรือประเทศชาติของตน
เหตุเพียงเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนเท่านั้น
ความต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือบุคคลทั่วไป
ความต้องการที่จะเป็นศาสดาองค์ใหม่ของโลกยุคปัจจุบัน
โลกแห่งการแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพียงมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน
อำนาจที่มีกลิ่นหอมหวานมากกว่าทรัพย์สินเงินตราที่มีอยู่ท่วมท้น
แต่ลืมนึกไปว่า ทั้งทรัพย์สินเงินตราและอำนาจบารมี ไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตนได้
มีแต่จะสร้างความวุ่นวาย ความเดือดร้อน รวมถึงความตายที่อาจจะต้องอายหมาข้างถนนก็เป็นได้
ในวันหนึ่งที่กรรมนั้นตามมาทัน
แต่ช่วงเวลานีก็ควรจะรับกรรมแบบผ่อนส่งใช้ชีวิตอยู่กับความเดือดร้อนรำคาญต่อไปก่อนก้แล้วกัน
ขอให้โชคดี แล้วจะรู้ว่า .... นรกน่ะมีจริง
By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
มัวแต่ทะเลาะกับต้นไม้อยู่หลายวัน ทั้งกาฝาก เถาวัลย์และต้นหญ้าหลากชนิดที่แข่งกันเติบใหญ่ขึ้นมาในบริเวณบ้านหลังจากที่รับน้ำฝนมาติดต่อกันหลายวันน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ จนไม่ได้นึกถึงหัวอกของเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ที่ควรจะมีสิทธิพิจารณาว่า
ใครควรจะได้รับโอกาสในการเจริญเติบโต ?
เพื่อเสริมความสวยงาม ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักพิงอยู่อาศัย
ใครควรจะได้รับการปฏิเสธในการเติบโตขึ้นมา ?
ให้เป็นที่รำคาญเพราะความไม่เป็นระเบียบหรือเติบใหญ่ขึ้นมารบกวนความสวยงามในภาพรวมของสถานที่
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะต้องดำเนินการ ในการคัดกรองแยกแยะความถูกต้องเหมาะสมด้วยวิจารณญานของตัวเองและกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปราถนาออกไปให้พ้นจากบริเวณบ้านและทำนุบำรุงเฉพาะสิ่งที่ต้องการเท่านั้น
นั่นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเจ้าของบ้าน
ต้นไม้ใหญ่บางต้นเติบโตเร็ว ใช้ประโยชน์ในด้านโภชนาการแต่สร้างโทษได้ในภายหลังเมื่อเติบใหญ่และไร้ความรับผิดชอบเกิดความเสื่อมขึ้นในตัวตนของมันเอง สร้างความเสียหายให้กับสิ่งอื่นๆ ติดตามมาเมื่อหักโค่นลงโดยไร้ทิศทาง
ไม้เล็กบางต้นใช้พื้นที่น้อย ไม่สูงเกินไปจนเกะกะสายตาแต่มีดอกใบที่สวยงามสร้างภูมิทัศน์ให้สดใสสดชื่นสบายใจ
ไม้เล็กบางต้นแม้จะสูงเพียงติดดิน แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อพื้นที่นอกจากสร้างความเดือดร้อนรำคาญด้วยกิ่งก้านที่เป็นหนาม ดอกใบไร้ความงดงาม กระจัดกระจายขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไว้ก็รังแต่จะทำให้พื้นที่ด้อยคุณค่าไปด้วย จึงเหมาะที่จะกำจัดออกไปเป็นลำดับต้นๆ
บริเวณบ้านของเราเป็นพื้นที่ที่เราควรจะดูแลรักษาให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้นเหล่าพันธุ์ไม้หลากหลายก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป จะให้มันเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะใช้ความพยายามเท่าใดก็ตาม การพิจารณาคัดสรรเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจของการบำรุงรักษาพื้นที่
เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิที่จะเบื่อหน่ายต่อพื้นที่ในบ้านของตนเองเพราะจะต้องอยู่อาศัยตลอดชีวิต
แต่มีสิทธิที่จะเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะที่ควรจะงอกงามในพื้นที่รับผิดชอบ
เรื่องของการเมือง .... มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง มีความจำเป็นสูงสุดในสังคม คนในสังคมนั้นๆ ไม่มีสิทธิที่จะเบื่อหน่าย
แต่เรามีสิทธิที่จะเบื่อหน่ายต่อนักการเมืองที่ไร้จรรยาบรรณ เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจ้องแต่จะเข้ามากอบโกยไม่มีที่สิ้นสุด กระหายต่ออำนาจบารมี สร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง
และเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเช่นกันที่จะกำจัดนักการเมืองประเภทนี้ออกไปจากสังคม ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณบ้านของเรา
แต่เท่าที่ผ่านมา ... นักการเมืองประเภทนี้เติบโตแผ่ขยายแพร่เผ่าพันธุ์ได้รวดเร็วยิ่งกว่าขี้เรื้อนบนหลังหมาซะอีก
เชื่อเหอะ....
By : พ.ท.ชนินท์ เพชรรัตน์
เมื่อเช้านี้พอจะมีอารมณ์สดใสเลยออกไปดูต้นมะม่วงที่เริ่มทำทีท่าว่าจะโตขึ้นมาบ้างหลังจากที่แคะออกมาจากถุงแล้วเสียบลงไปในดินหลังบ้านเกือบสามปีแล้ว ถึงแม้ต้นจะสูงแค่สามสี่เมตรแต่ก็ผลิดอกออกผลมาให้กินทุกปีได้เหมือนกัน คือเริ่มกินตั้งแต่ใบอ่อนยอดอ่อนเอามาจิ้มน้ำพริกปลาร้าและก็มาเก็บลูกอ่อนลูกแก่มาแกล้มเบียร์บ้างกินเล่นบ้าง แจกให้เพื่อนฝูงบ้าง ก็พออาศัยได้ เลยต้องดูแลเอาอกเอาใจกันหน่อย
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของต้นมะม่วงก็คือ เริ่มมีกาฝากมาเกาะอาศัยอยู่กับกิ่งก้านที่กำลังจะเริ่มเติบโตเสียแล้ว มันทำไมไม่รอให้โตเต็มที่เสียก่อนก็ไม่ได้นะ เคยมีคนโบราณเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประโยชน์ของกาฝากและก็พบว่ามันมีข้อดีน้อยมากๆ จนไม่สามารถเทียบได้กับข้อเสียของมันที่มีมากมายมหาศาลกว้างไกลครอบคลุมมาจนถึงจิตใจของคน
ในสังคมของคนทุกวงการ ทุกอาชีพ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ มันมีกาฝากแฝงตัวเกาะแน่นยึดติดอยู่กับทุกอาชีพในสังคม
โดยเฉพาะในวงการราชการ .... เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแน่นอนในเรื่องรายรับ มีความมั่นคงแน่นอนว่ายังคงได้รับเงินได้รายเดือนอยู่แม้ว่าเดือนนั้นทั้งเดือนจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการลา การขออนุญาต การหลบเลี่ยงงานด้วยวิธีการนิ่งเฉยต่อภาระหน้าที่อันเป็นสิ่งที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยชอบปฏิบัติเพราะถือว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผลงานของหน่วย ไม่มีส่วนที่ตนเองจะต้องเข้าไปแสดงความรับผิดชอบ เพราะคิดว่าตนเองไม่ใช่หัวหน้า ไม่ใช่ตัวจักรสำคัญของงานในหน้าที่
ในบางอาชีพของงาน ... มีสีของเครื่องแบบให้กาฝากได้เกาะอาศัยเป็นเปลือกห่อหุ้มตัวตนที่แท้จริงและก็ใช้เปลือกกำบังงานที่ตนเองใช้ในการดำรงชีพอย่างแท้จริง เมื่อมีภัยใกล้มาถึงตัวก็จะหลบเข้าไปในเปลือกหุ้มเสีย
ต้นไม้ใหญ่ใช้เวลานานในการเจริญเติบโตยืนต้นอย่างมั่นคงต้านลมพายุ สร้างแหล่งกำบังแดดฝน สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญในการมองหาที่พึ่งพิงของเหล่ากาฝาก ต้นไม่ใดที่มั่นคงแท้จริงก็สามารถยืนหยัดอยู่กับกาฝากที่เกาะกินอยู่
แต่หากต้นไม้นั้นถูกแทรกเกาะกินกันท่วมท้นมากมาย ต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะผุพังทรุดโทรมลงตามลำดับและตายลงในที่สุด
แต่ทว่ากาฝากเหล่านั้นก็พร้อมที่จะถาโถมเข้าหาต้นไม้ใหญ่ต้นอื่นๆ ต่อไป
กาฝากไม่เคยสนใจใยดีต่อต้นไม้ใหญ่ที่มันเกาะกินอาศัยเลี้ยงดูชีวิตของมัน มันไม่เคยใยดีที่จะต้องปกป้องคุ้มครองบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่นั้น ทั้งๆ ที่มันควรจะทำอย่างยิ่ง เนื่องจากมันอาศัยต้นไม้นั้นเลี้ยงชีวิตอยู่
แต่มันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
กาฝากหลายเผ่าพันธุ์แพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามวิวัฒนาการของสังคมคน
ไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของมันได้เพราะมันไม่ได้มีสมองสำหรับคิดเรื่องนี้
ชีวิตของมันมีเพียงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไปได้
ไม่มีจิตใจ ไม่มีความคิด ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นชีวิต
ด่าให้ตายมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือน

- Copyright © chanin1222 - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -