Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
no image

ถึงวันนี้ ... ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ก็ยังคงวนเวียนเสนอข่าวเหมือนปลาทองที่เลี้ยงไว้ในอ่างแคบๆ กำลังว่ายน้ำมองหาทางออก ก็จะออกไปทางไ...

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
no image

หัวข้อการสนทนาของประชาชนมักจะเป็นไปตามกระแสของการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชน ดังนั้นในชั่วโมงนี้จึงเป็นการติดตามข่าวเกี่ยวกับกิจการทางการเมือง(เห...

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
no image

เคยพูดถึงการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้ทั่วถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสากลต่างๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ศึกษาเรียนรู้แล้วหลับหู...

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
no image

วันก่อนไปงานแจกข้าวของคนในหมู่บ้านได้รับรู้และได้ยินเรื่องราวต่างๆ มากมายจากชาวบ้าน เรื่องแรก .. เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงญาติพี่น้อง...

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
no image

วันเวลาที่ผ่านไปในช่วงนี้หมดไปกับอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก เหตุผลก็เพราะเกิดมาก่อนวิวัฒนาการสมัยใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องวิ่งกวดตามให้ทันเทคโนโล...