Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552
no image

พอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเล็กน้อย ความคิดก็มักจะไหลเลื่อนไปตามกระแสของอารมณ์ในขณะนั้น ซึ่งเหมือนกับในขณะนี้เมื่อได้รับฟังข่าวสารมาเข้าหูเพีย...

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552
no image

สถาบัน ... หัวข้อที่กล่าวถึงในวันนี้ ไม่ใช่สถาบันทางการเมืองที่มักกล่าวถึงกันในวงการวิชาการ แต่เป็น สถาบัน ที่ชาวบ้านทั่วไปพากันกล่าวถึงจนติ...