Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552
no image

วันนี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมาหลังจากที่ห่างเหินการเหลือบแลมานานนับปีเพราะเบื่อหน่าย แต่เมื่อมาหยิบอ่านวันนี้ก็พบว่ามีการพัฒนาการ...

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552
no image

ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านที่บังเอิญเปิดบล็อคนี้ขึ้นมาและก็บังเอิญอ่านทุกข้อเขียนว่า ท่านอาจจะมองเห็นความขัดแย้งกันเองของข้อเขียนเหล่านี้และก...

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552
no image

ขอเรียนให้ทราบไว้ในที่นี้ว่า ข้อความทั้งหมดที่มีอยู่นั้น มิใช่บทความทางวิชาการและก็ไม่มีเจตนาจะให้เหมือนบทความทางวิชาการแต่อย่างใด และผู้เขี...