Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใกล้ถึงพุทธศักราชใหม่ 2553 ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของคนหลายคน ช่องที่ให้กรอกอายุก็ต้องเพิ่มเลขเข้าไปอีก 1 เป็นธรรมดา นั่นหมายความถึงวันเวลาที่ควรจะทำให้มีคุณค่านั้นจะต้องมีการคิดทบทวนกันใหม่อีกครั้ง
ว่าวันเวลาที่ผ่านมาในรอบปีได้สร้างประโยชน์อะไร ? ไว้ให้แผ่นดินเกิดของเราบ้าง และในรอบปีที่ผ่านมาเราได้แกล้งลืมการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบ้างหรือเปล่า ? ถ้ายังจำอะไรไม่ได้ก็ช่างเถอะ เพราะคนหลายคนก็อยากที่จะลืมความหลังให้หมดสิ้นไป แต่อาจจะเริ่มต้นใหม่ให้เลวร้ายกว่าเดิม นั่นก็แล้วแต่วิวัฒนาการของสังคมจะพาไป เราคงห้ามความคิดและการกระทำของคนอื่นไม่ได้ แม้ว่าการกระทำบางอย่างจะหมิ่นเหม่ต่อการสูญเสียความเป็นชาติ
ชาติ ... ที่คนบางคนกำลังจะนำไปต่อรองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น
ไม่เคยคาดหวังเลยว่าปีใหม่จะสดใสไร้ซึ่งปัญหาทางการเมือง
เพราะการเมืองยุคใหม่ ไม่ใส่ใจต่อคุณธรรม และจริยธรรม หรือประชาชน
นั่นไม่ได้หมายความว่าการเมืองยุคเก่ามีคุณธรรมและจริยธรรมที่น่าชื่นชม
กาลเวลานับจาก พ.ศ.2475 จนถึงปัจุบัน การเมืองเปลี่ยนแปลงจากการใช้อิทธิพลหรืออำนาจมืด
มาเป็นการเข้ามามีอำนาจบริหารประเทศเพื่อออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้องอย่างหน้าด้านๆ
โดยไม่สนใจใยดีต่อเสียงครหา ก่นด่าของประชาชนที่สูญเสีย สิทธิของตนให้กับผู้แทนไปแล้ว
คำด่าจึงน่าจะย้อนคืนมาสู่ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยขาดวิจารณญานที่ดีพอ
นับว่าเป็นความบกพร่องโดยสุจริตของประชาชนอย่างแท้จริง
ก็ได้แต่คาดหวังว่าปี 2553 ประชาชนจะเริ่มมีความรักชาติมากกว่ารักคนที่มีเพียงลมปากมาปลุกเร้าในเรื่องเพ้อฝัน
ความเจริญจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองก็ต่อเมื่อผู้บริหารประเทศมองเห็นคุณค่าของประชาชนอย่างแท้จริง
ประเทศชาติจะมั่นคงก็ต่อเมื่อผู้บริหารประเทศมองเห็นปากท้องของประชาชนสำคัญกว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แค่นั้นเอง ... ที่ต้องการ