Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มัวแต่ทะเลาะกับต้นไม้อยู่หลายวัน ทั้งกาฝาก เถาวัลย์และต้นหญ้าหลากชนิดที่แข่งกันเติบใหญ่ขึ้นมาในบริเวณบ้านหลังจากที่รับน้ำฝนมาติดต่อกันหลายวันน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ จนไม่ได้นึกถึงหัวอกของเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ที่ควรจะมีสิทธิพิจารณาว่า
ใครควรจะได้รับโอกาสในการเจริญเติบโต ?
เพื่อเสริมความสวยงาม ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักพิงอยู่อาศัย
ใครควรจะได้รับการปฏิเสธในการเติบโตขึ้นมา ?
ให้เป็นที่รำคาญเพราะความไม่เป็นระเบียบหรือเติบใหญ่ขึ้นมารบกวนความสวยงามในภาพรวมของสถานที่
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะต้องดำเนินการ ในการคัดกรองแยกแยะความถูกต้องเหมาะสมด้วยวิจารณญานของตัวเองและกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปราถนาออกไปให้พ้นจากบริเวณบ้านและทำนุบำรุงเฉพาะสิ่งที่ต้องการเท่านั้น
นั่นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเจ้าของบ้าน
ต้นไม้ใหญ่บางต้นเติบโตเร็ว ใช้ประโยชน์ในด้านโภชนาการแต่สร้างโทษได้ในภายหลังเมื่อเติบใหญ่และไร้ความรับผิดชอบเกิดความเสื่อมขึ้นในตัวตนของมันเอง สร้างความเสียหายให้กับสิ่งอื่นๆ ติดตามมาเมื่อหักโค่นลงโดยไร้ทิศทาง
ไม้เล็กบางต้นใช้พื้นที่น้อย ไม่สูงเกินไปจนเกะกะสายตาแต่มีดอกใบที่สวยงามสร้างภูมิทัศน์ให้สดใสสดชื่นสบายใจ
ไม้เล็กบางต้นแม้จะสูงเพียงติดดิน แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อพื้นที่นอกจากสร้างความเดือดร้อนรำคาญด้วยกิ่งก้านที่เป็นหนาม ดอกใบไร้ความงดงาม กระจัดกระจายขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไว้ก็รังแต่จะทำให้พื้นที่ด้อยคุณค่าไปด้วย จึงเหมาะที่จะกำจัดออกไปเป็นลำดับต้นๆ
บริเวณบ้านของเราเป็นพื้นที่ที่เราควรจะดูแลรักษาให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้นเหล่าพันธุ์ไม้หลากหลายก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป จะให้มันเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะใช้ความพยายามเท่าใดก็ตาม การพิจารณาคัดสรรเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจของการบำรุงรักษาพื้นที่
เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิที่จะเบื่อหน่ายต่อพื้นที่ในบ้านของตนเองเพราะจะต้องอยู่อาศัยตลอดชีวิต
แต่มีสิทธิที่จะเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะที่ควรจะงอกงามในพื้นที่รับผิดชอบ
เรื่องของการเมือง .... มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง มีความจำเป็นสูงสุดในสังคม คนในสังคมนั้นๆ ไม่มีสิทธิที่จะเบื่อหน่าย
แต่เรามีสิทธิที่จะเบื่อหน่ายต่อนักการเมืองที่ไร้จรรยาบรรณ เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจ้องแต่จะเข้ามากอบโกยไม่มีที่สิ้นสุด กระหายต่ออำนาจบารมี สร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง
และเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเช่นกันที่จะกำจัดนักการเมืองประเภทนี้ออกไปจากสังคม ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณบ้านของเรา
แต่เท่าที่ผ่านมา ... นักการเมืองประเภทนี้เติบโตแผ่ขยายแพร่เผ่าพันธุ์ได้รวดเร็วยิ่งกว่าขี้เรื้อนบนหลังหมาซะอีก
เชื่อเหอะ....