Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ลองใช้เวลาว่างที่มีอยู่มานั่งมองภาพรวมเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของคนโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากในอดีตมากนัก เพราะคนเรายังมีความต้องการที่จะมีอาหารใส่ปากท้องเป็นลำดับแรก จากนั้นก็อยากจะหาอะไรมาห่อหุ้มตัวเองให้อบอุ่นมิดชิดเพื่อป้องกันความหนาวเย็นของอากาศเป็นลำดับต่อไป และก็จำเป็นต้องแสวงหายามารักษาโรคภัยใข้เจ็บที่ได้รับ แล้วก็มองหาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคงถาวรเป็นลำดับสุดท้าย
ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคน ซึ่งถ้ามีครบทั้ง 4 ประการก็ถือว่าชีวิตนี้สมบูรณ์เพียงพอแล้วในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ แต่ความต้องการเหล่านี้เป็นเพียงความต้องการทางร่างกายเท่านั้น และคนในยุคก่อนนี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการที่จะมีและก็จะมีสิทธิอยู่เพียงเท่านั้นเอง ด้วยสภาพทางสังคมที่แยกออกเป็นชนชั้นอย่างชัดเจน
ดังนั้นในยุคก่อน คนส่วนมากขึงไม่มีความต้องการทางด้านจิตใจเกิดขึ้นมา เว้นบุคคลชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองเท่านั้นที่จะมีสิทธิเกิดความต้องการทางด้านจิตใจขึ้นมาบ้างบางเรื่องหรือหลายเรื่องและความต้องการเหล่านั้นคือต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในบ้นเมือง เป็นต้นเหตุแห่งสงครามและการทำลายล้างชีวิตคน เป็นสาเหตุแห่งความแตกแยก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ความต้องการทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งการแบ่งแยกชนชั้นออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด โดยการนำหรือปลุกเร้าปลุกกระแสของคนชั้นผู้นำบางคนที่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหรือประเทศชาติของตน
เหตุเพียงเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนเท่านั้น
ความต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือบุคคลทั่วไป
ความต้องการที่จะเป็นศาสดาองค์ใหม่ของโลกยุคปัจจุบัน
โลกแห่งการแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพียงมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน
อำนาจที่มีกลิ่นหอมหวานมากกว่าทรัพย์สินเงินตราที่มีอยู่ท่วมท้น
แต่ลืมนึกไปว่า ทั้งทรัพย์สินเงินตราและอำนาจบารมี ไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตนได้
มีแต่จะสร้างความวุ่นวาย ความเดือดร้อน รวมถึงความตายที่อาจจะต้องอายหมาข้างถนนก็เป็นได้
ในวันหนึ่งที่กรรมนั้นตามมาทัน
แต่ช่วงเวลานีก็ควรจะรับกรรมแบบผ่อนส่งใช้ชีวิตอยู่กับความเดือดร้อนรำคาญต่อไปก่อนก้แล้วกัน
ขอให้โชคดี แล้วจะรู้ว่า .... นรกน่ะมีจริง