Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เมื่อเช้านี้พอจะมีอารมณ์สดใสเลยออกไปดูต้นมะม่วงที่เริ่มทำทีท่าว่าจะโตขึ้นมาบ้างหลังจากที่แคะออกมาจากถุงแล้วเสียบลงไปในดินหลังบ้านเกือบสามปีแล้ว ถึงแม้ต้นจะสูงแค่สามสี่เมตรแต่ก็ผลิดอกออกผลมาให้กินทุกปีได้เหมือนกัน คือเริ่มกินตั้งแต่ใบอ่อนยอดอ่อนเอามาจิ้มน้ำพริกปลาร้าและก็มาเก็บลูกอ่อนลูกแก่มาแกล้มเบียร์บ้างกินเล่นบ้าง แจกให้เพื่อนฝูงบ้าง ก็พออาศัยได้ เลยต้องดูแลเอาอกเอาใจกันหน่อย
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของต้นมะม่วงก็คือ เริ่มมีกาฝากมาเกาะอาศัยอยู่กับกิ่งก้านที่กำลังจะเริ่มเติบโตเสียแล้ว มันทำไมไม่รอให้โตเต็มที่เสียก่อนก็ไม่ได้นะ เคยมีคนโบราณเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประโยชน์ของกาฝากและก็พบว่ามันมีข้อดีน้อยมากๆ จนไม่สามารถเทียบได้กับข้อเสียของมันที่มีมากมายมหาศาลกว้างไกลครอบคลุมมาจนถึงจิตใจของคน
ในสังคมของคนทุกวงการ ทุกอาชีพ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ มันมีกาฝากแฝงตัวเกาะแน่นยึดติดอยู่กับทุกอาชีพในสังคม
โดยเฉพาะในวงการราชการ .... เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแน่นอนในเรื่องรายรับ มีความมั่นคงแน่นอนว่ายังคงได้รับเงินได้รายเดือนอยู่แม้ว่าเดือนนั้นทั้งเดือนจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการลา การขออนุญาต การหลบเลี่ยงงานด้วยวิธีการนิ่งเฉยต่อภาระหน้าที่อันเป็นสิ่งที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยชอบปฏิบัติเพราะถือว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผลงานของหน่วย ไม่มีส่วนที่ตนเองจะต้องเข้าไปแสดงความรับผิดชอบ เพราะคิดว่าตนเองไม่ใช่หัวหน้า ไม่ใช่ตัวจักรสำคัญของงานในหน้าที่
ในบางอาชีพของงาน ... มีสีของเครื่องแบบให้กาฝากได้เกาะอาศัยเป็นเปลือกห่อหุ้มตัวตนที่แท้จริงและก็ใช้เปลือกกำบังงานที่ตนเองใช้ในการดำรงชีพอย่างแท้จริง เมื่อมีภัยใกล้มาถึงตัวก็จะหลบเข้าไปในเปลือกหุ้มเสีย
ต้นไม้ใหญ่ใช้เวลานานในการเจริญเติบโตยืนต้นอย่างมั่นคงต้านลมพายุ สร้างแหล่งกำบังแดดฝน สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญในการมองหาที่พึ่งพิงของเหล่ากาฝาก ต้นไม่ใดที่มั่นคงแท้จริงก็สามารถยืนหยัดอยู่กับกาฝากที่เกาะกินอยู่
แต่หากต้นไม้นั้นถูกแทรกเกาะกินกันท่วมท้นมากมาย ต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะผุพังทรุดโทรมลงตามลำดับและตายลงในที่สุด
แต่ทว่ากาฝากเหล่านั้นก็พร้อมที่จะถาโถมเข้าหาต้นไม้ใหญ่ต้นอื่นๆ ต่อไป
กาฝากไม่เคยสนใจใยดีต่อต้นไม้ใหญ่ที่มันเกาะกินอาศัยเลี้ยงดูชีวิตของมัน มันไม่เคยใยดีที่จะต้องปกป้องคุ้มครองบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่นั้น ทั้งๆ ที่มันควรจะทำอย่างยิ่ง เนื่องจากมันอาศัยต้นไม้นั้นเลี้ยงชีวิตอยู่
แต่มันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
กาฝากหลายเผ่าพันธุ์แพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามวิวัฒนาการของสังคมคน
ไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของมันได้เพราะมันไม่ได้มีสมองสำหรับคิดเรื่องนี้
ชีวิตของมันมีเพียงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไปได้
ไม่มีจิตใจ ไม่มีความคิด ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นชีวิต
ด่าให้ตายมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือน