Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

สถาบัน ...
หัวข้อที่กล่าวถึงในวันนี้ ไม่ใช่สถาบันทางการเมืองที่มักกล่าวถึงกันในวงการวิชาการ
แต่เป็น สถาบัน ที่ชาวบ้านทั่วไปพากันกล่าวถึงจนติดปากติดลึกในความรู้สึกและความคาดคะเน
นั่นคือ สถาบันทางการศึกษา
ทุกชีวิตที่มีวิถีทางของชีวิตเป็นปกติสามัญจะต้องผ่านการย่างก้าวเข้าสู่สถาบันมาแล้ว
ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันใดก็ตามมาแล้วมากกว่า 1 สถาบัน
บางคนอาจมากถึงกว่า 10 สถาบัน ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติสามัญ
แต่ที่ต้องการกล่าวถึงก็คือ การนำความรู้สึกส่วนตัวมาผูกพันร่วมกับความเป็นสถาบันที่ตนเคยผ่านมา
การนำเอาสถาบันมาเป็นตัวแบ่งความเป็นมนุษย์ปกติสามัญทั่วไป กับความเป็นคนของสถาบัน
ให้มีความแตกต่างกัน
สถาบัน .. ในปัจจุบันเป็นตัวแบ่งแยกความดีงามของจริยธรรมและความถูกต้องตามคุณธรรม ออกจากความเป็นจริง
แต่กลับเชิดชูความเป็นคนของสถาบันให้อยู่เหนือเหตุผลและความถูกต้อง
มีการปกป้องคุ้มครองคนไม่ดีที่เคยอยู่ในสถาบัน
โดยกล่าวอ้างถึงคุณค่าของสถาบันว่ามีศักดิ์ศรี เหนือกว่าความเป็นจริงของสังคมคนทั่วไป
สังคมเราทุกวันนี้ก็ยิ่งเป็นตัวช่วยเผยแพร่ความคิดความงมงายเรื่องสถาบัน
พยายามส่งเสริมผลักดันบุตรหลานให้ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง
ในสถาบันที่ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนเคยผ่านมา
การจะเข้าสถาบันเหล่านั้นก็ต้องสิ้นเปลืองทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกายในการฝากฝัง
แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจเหนือแผ่นดินได้
คนที่ร่ำเรียนศึกษามาด้วยกำลังทรัพย์ ไม่ใช่ว่าจะฉลาดล้ำเลิศเหนือผู้อื่นไปเสียทุกคน
คนที่จะอยู่เหนือผู้อื่นต้องอาศัยปัจจัยมากมายกว่านั้น
แต่ต้องยอมรับความจริงที่ว่า สถาบัน เป็นบันไดขั้นหนึ่งของอำนาจในอนาคตนั้น
ความเป็นสถาบัน สามารถปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้มากมายหลายเรื่อง
ความรักหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในสถาบัน สามารถปกป้องคนของตนให้พลิกผันอนาคตได้มากมายหลายเรื่อง
คนชั่วร้ายมากหน้า จึงอาศัย สถาบัน เป็นแหล่งเพาะตัวขยายความสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้า หลายระดับ
เพื่ออาศัยเป็นเกราะกำบังกายในภายภาคหน้า เมื่อความชั่วที่มีอยู่ในสันดานถูกชาวประชาพบเห็น
ระบบอุปถัมภ์ ยังคงอยู่คู่สังคมไทย
ระบบคุณธรรม เป็นเพียงคำที่มีความหมายโก้หรูและติดปากผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัย
ลืมไปว่า คำพูดนั้นเมื่อถ่มน้ำลายลงดินแล้ว มันไม่ได้ไหลลงไปด้วยกันกับน้ำลาย
คำพูดจะยังคงดังอยู่ก้องในหูของชาวประชา
เพียงแต่จำไม่ได้หรอกว่า ท่านพูดอะไรไว้บ้าง เพราะมันมากมายพร่ำเพ้อจนจำไม่หวาดไม่ไหว
แต่โปรดระลึกไว้ว่า
1 ในความชั่วร้ายของระบบคุณธรรมคือ ความยึดมั่นผุกพันในสถาบันของท่านนั่นเอง