Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552

วันนี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมาหลังจากที่ห่างเหินการเหลือบแลมานานนับปีเพราะเบื่อหน่าย แต่เมื่อมาหยิบอ่านวันนี้ก็พบว่ามีการพัฒนาการขึ้นมากแล้ว เป็นพัฒนาการในทางที่เลวร้ายลงไปมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าทวีคูณ
ใครจะแย้งก็ช่างเถอะ แต่ควรจะยอมรับความจริงบ้างว่าไม่มีความเป็นกลางในทางการเมืองซึ่งแทรกแซงลึกเข้าไปทั่วทุกวงการเป็นการวางหมากกลให้ซึมลึกลงไปในทุกหย่อมหญ้าของแผ่นดินเพื่อปูทางให้กับแนวความคิดตามแนวทางของกลุ่มผลประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างแยบยลและ
ไม่มีทางที่จะเยียวยาแก้ไขได้ในศตวรรษนี้
นักธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์รายวันหลายท่านเป็นนักการเมืองโดยอาชีพ แต่กำกับควบคุมกิจการหนังสือพิมพ์อย่างลับๆ อาจจะด้วยการเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่ถือหุ้นไว้มากกว่าครึ่ง มีบทบาทในการชี้นำวิถีทางในการนำเสนอข่าว การสร้างกระแสปลุกระดมความคิดของประชาชนที่อ่านข้อมูลข่าวสาร การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าวที่สร้างขึ้นมาเองเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง
และนึกถึงแต่ผลประโยชน์ที่ต้องการได้รับจนลืมนึกถึงความเป็นประเทศชาติที่ควรหวงแหนและรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีภายในชาติ ความมั่นคงภายในชาติและคนไทยทุกคนที่มีส่วนในการเป็นเจ้าของประเทศเช่นกัน
ก่อนนั้นพาดหัวข่าวเป็นเพียงการสร้างความเร้าใจในการขายโดยหวังเพียงทรัพย์สินเท่านั้น
แต่ในยุคปัจจุบันพาดหัวข่าวเป็นการสร้างความเบี่ยงเบนทางการเมือง เป็นการปลุกเร้าความรู้สึกบางอย่างของประชาชน บางครั้งก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นความจริง เป็นการนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียวโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ทั้งสองด้าน บางครั้งก็วิจารณ์ในเรื่องต่างๆ โดยใช้ความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งและมีความเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นคิดถูกต้อง(แม้ว่าจะผิดพลาดไปก็ไม่เคยสนใจจะย้อนกลับมาสำนึกผิดแต่อย่างใด)
ผลประโยชน์นั้นก้าวลึกลงไปในระบบอย่างหมดทางแก้
เช่นเดียวกับการคอรัปชั่นในระบบราชการที่มีการปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่น ในทุกระบบงาน ในทุกระดับชั้นลดหลั่นกันไป
และถูกถ่ายเทเข้าไปสู่ระบบการเมืองให้มีการคอรัปชั่นเชิงนโยบายที่มีความรัดกุมแต่กล้าหาญชาญชัยที่จะกินคำโตมากกว่าที่ระบบราชการทำได้
แล้วทำไมวงการหนังสือพิมพ์จะมีบ้างไม่ได้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านี้ ในเมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเป็นหัวใจ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนยังคงเคยชินกับการทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่เดินตีนไม่ติดดิน จนถึงขั้นเหยียบดินไม่เป็น โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนที่คอยยกประคองอุ้งเท้าไว้เพียงมุ่งหวังผลตอบแทนบางอย่าง
วันเวลาผ่านไป แต่ใจคนบางคนไม่เคยเปลี่ยน
และยังถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมที่ดีของผู้คนในบ้านเมืองนี้
การได้ยืนอยู่เหนือผู้อื่นเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับสังคมทุกวันนี้